Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej "KoDiK" powstało we wrześniu 2007r. z inicjatywy grupy zapalonych studentów 4. roku Budownictwa, Politechniki Gdańskiej. Celem koła w tamtym czasie było wzbogacenie wiedzy w dziedzinie inżynierii transportowej i pokrewnych. Główną ideą koła było ułatwienie studentom specjalności transportowych dostępu do wiedzy praktycznej. Zakładając Koło ówcześni członkowie wymarzyli sobie sprawnie działającą organizację, która stymulując członków do rozwoju inżynierskiego, pozwoli także rozwinąć umiejętności miękkie takie jak organizowanie, zarządzanie ludźmi, harmonogramowanie pracy oraz zarządzanie czasem.

Dziś, po prawie 10 latach od założenia wiemy, że transport jest naszą przyszłością. Choć główne cele zainteresowania zmierzają teraz bardziej w kierunku systemów zarządzania oraz sterowania transportem to pozostałe elementy naszej organizacji pozostają bez zmian. Chcemy doskonalić się poprzez różnego rodzaju wycieczki, wizyty studyjne, konferencje naukowe, wykonywanie projektów wdrożeniowych czy organizowanie eventów mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu transportu. 

Statut Koła