TOST PG

26-27 kwietnia 2018


Tyle miesięcy przygotowań, aby uczestnicy byli zadowoleni (mamy nadzieję, że się udało i z uśmiechem wspominacie TOST-a)

A teraz trochę faktów:
W czasie 2 dni konferencji zjedzono 400 tostów z 17 konfiturami własnej roboty przy użyciu 3 tosterów.

31 prezentacji zostało wygłoszonych przez 46 prelegentów, w tym 3 postery.


W Oliwskim geoTOSTingu wzięły udział 4 sześcioosobowe drużyny, każdej z nich udało się odnaleźć 6 skrytek. Jednak zwycięską drużyną z liczbą punktów 7,25 okazała się być drużyna niebieska w składzie: Maciek Rochel, Aneta Janas, Jakub Salach, Basia Straszak, Wiktor Wlazły, Gosia Stec.

Podczas integracji w Mechanicznej Pomarańczy w TransQuizie wzięło udział 8 drużyn 4-osobowych. Drużyna zwycięska zdobyła 45 punktów w składzie Mateusz Nowak-Gąsowski, Jan Paszkowski, Dawid Licheniak i Bartek Przybysz.

Ponadto wręczono 4 statuetki Złotego Tosta, w kategoriach:


NAJLEPSZY REFERAT
NAJLEPSZE WYSTĄPIENIE
NAJLEPSZY POSTER
SUPER SUCHAR

W tych 4 kategoriach łącznie nagrodzono 21 osób

W kategorii NAJLEPSZY REFERAT I miejsce trafiło do Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. Nagroda trafiła w ręce autorów referatu: „Wpływ obwodnic małych miast na lokalną gospodarkę” - Tomek Powęzka, Sylwia Olko, Wiktor Wlazły

II miejsce ex aequo zdobyły referaty: „Inteligentny system wizyjny sterowania sygnalizacją świetlną na wlocie skrzyżowania” autorstwa: Jakub Salach z Koła Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej i Piotr Walas z Koło Naukowego Elektroników z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

oraz referat „Warszawski węzeł lotniczy 2018 – 2030” - członka Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Filip Danielczyk

III miejsce otrzymał referat: „Zachowania komunikacyjne pracowników Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej”, którego autorami są: Jan Paszkowski, Gosia Stec, Asia Tobiasz z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej

Ponadto wyróżnienie otrzymali:
Dominika Kwiatkowska z Koła Naukowego Inżynierii Drogowej Kolejowej KoDiK Politechniki Gdańskiej
Tytuł referatu: „Analiza warunków ruchu na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną na podstawie badań przeprowadzonych w Gdańsku”

Jakub Kaczorowski z Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej
Tytuł referatu: „Koncepcja budowy linii tramwajowej w śladzie zlikwidowanej linii kolei wąskotorowej do Marek i Radzymina”

Maciek Rochel z Koła Naukowego Dróg Kolejowych Politechniki Krakowskiej
Tytuł referatu: „Modernizacja linii E-30 Kraków Główny - Kraków Płaszów jako szansa rozwoju kolei aglomeracyjnej w Krakowie”

Jakub Jużyniec, Agata Kurek, Bartosz Kielc z SKN Signalis z Politechniki Śląskiej
Tytuł referatu: „Analiza dostępności stacji rowerowych oraz przystanków transportu zbiorowego dla studentów wybranych uczelni wyższych zlokalizowanych w Katowicach”

Anita Jaedtke, Kuba Gronowski z Koła Naukowego Inżynierii Drogowej Kolejowej KoDiK Politechniki Gdańskiej
Tytuł referatu: „Koncepcja zastosowania rozjazdów międzytorowych w sieci tramwajowej w Gdańsku”

Statuetkę Złotego Tosta w kategorii NAJLEPSZY POSTER otrzymała Basia Straszak z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej z posterem pt.: „Dębniki na nowo”

Statuetka Złotego Tosta w kategorii NAJLEPSZE WYSTĄPIENIE na podstawie głosów uczestników konferencji trafiło do Dominika Tomaszewska i Mariusz Smentoch z Koła naukowego SimLE Politechniki Gdańskiej, za wystąpienie pt.: „Autonomiczne jednostki żaglowe w transporcie morskim - ujęcie z perspektywy zespołu studentów z KN SimLE”

Statuetkę Złotego Tosta w kategorii: SUPER SUCHAR otrzymał Maciek Rochel

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i życzymy udanej majówki
Do zobaczenia za 2 lata w Gdańsku