W związku z zarządzeniem Rektora PG z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,


!! TOST PG zostanie przesunięty na późniejszy termin !!


Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji w Polsce nie jesteśmy w stanie podać nowego terminu, w związku z tym prosimy o śledzenie strony internetowej oraz wydarzenia na Facebook'u, gdzie będą pojawiać się informacje dotyczące dalszych kroków dotyczących konferencji.