Projekt bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej 1 w Gdańsku Projekt bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej 1 w Gdańsku

Celem projektu było przedstawienie koncepcji bezpiecznej drogi dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 znajdującej się na dzielnicy Piecki - Migowo w Gdańsku. Podjęte działania miały na celu zwiększenie...

Projekty zrealizowane przed rokiem akademickim 2015/2016 Projekty zrealizowane przed rokiem akademickim 2015/2016

Analiza celowości i opłacalności wprowadzenia bramek na peronach Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście – wykonana na zlecenie przewoźnika   Katarzyna Bochniak, Dominik Bogdanowicz, Natalia Bruska,...

Wstępne prace nad rewizją wskaźników parkingowych na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska Wstępne prace nad rewizją wskaźników parkingowych na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska

Wstępne prace nad rewizją wskaźników parkingowych na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska – zrealizowany we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska Prace...

Pomiary Ruchu Rowerowego 2016 r. na terenie miasta Gdańska Pomiary Ruchu Rowerowego 2016 r. na terenie miasta Gdańska

Pomiary Ruchu Rowerowego 2016 r. na terenie miasta Gdańska z realizowany we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska Projekt zakładał opracowanie koncepcji pomiarów, wytypowanie lokalizacji nowych...