Aktualności Aktualności

Konferencja "Konstrukcje Budowlane 2018"

W piątek 30 listopada uczestniczyliśmy w konferencji „Konstrukcje Budowlane 2018”, która odbywała się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, podczas której mieliśmy okazję wysłuchać wykładów takich wybitnych osobistości z naszej branży jak prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski czy prof. dr hab. inż. Michał Knauff. Oprócz tego mogliśmy posłuchać prelekcji osób, które były bezpośrednio zaangażowane w projektowanie oraz wykonawstwo konstrukcji budynku muzeum, czyli architekta mgr inż. arch. Jacka Droszcza, konstruktorów mgr inż. Pawła Gębkę i mgr inż. Krzysztofa Pelweckiego, przedstawicieli firmy Soletanche Polska – mgr inż. Urszulę Tomczak oraz mgr inż. Huberta Tomczak, a także kierownika projektu mgr inż.. Karola Kalinowskiego. Prezentację wygłosił również nasz opiekun dr inż. Dariusz Kowalski, podczas której opowiadał o historii i rewitalizacji warszawskiej rotundy PKO Bank Polski, w budowie której uczestniczył jako koordynator ds.konstrukcji stalowej. Podczas całego wydarzenia mogliśmy także zapoznać się z ofertami takich firm jak GammaCAD, Dlubal Software Polska czy CONSTRUSOFT. Konferencję zamykała wycieczka po muzeum pod przewodnictwem architektów i konstruktorów tego budynku, która pozwoliła nam spojrzeć na Muzeum II Wojny Światowej jako obiekt budowlany, którego konstrukcja i bryła dodatkowo podkreślają znaczenie tego miejsca i wydarzeń historycznych, z którymi się wiąże.

Nasz udział w konferencji nie byłby możliwy gdyby nie pomoc naszego opiekuna dr Kowalskiego oraz pani Joanna Bełcik z PWN, którym serdecznie za wszystko dziękujemy!


                                          

Koło Naukowe Konstrukcji Stalowych działa przy Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Głównym celem działalności KoKS jest poszerzanie wiedzy na temat projektowania i wytwarzania konstrukcji stalowych.