Na naszym Wydziale działają następujące koła naukowe. Skupiają one studentów pragnących aktywnie pogłębiać swoją wiedzę, rozszerzając umiejętności zdobyte podczas "regularnych" zajęć.