Informacje


Nadeszła historyczna chwila! Z racji zbliżającego się zakończenia kadencji aktualnego Zarządu Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO trzeba przeprowadzić wybory nowych władz. W skład nowego Ząrządu wejdą cztery osoby: prezes oraz troje wiceprezesów. Swoją kandydaturę może zgłosić każdy członek zwyczajny KOMBO. W tym celu należy złożyć oświadczenie, które jest załącznikiem do regulaminu. Należy je wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do środy (31 maja 2017) u aktualnego prezesa (Erwin Wojtczak), u opiekuna koła (dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG) lub w sekretariacie Katedry Wytrzymałości Materiałów (170 GG). Wybory odbędą się podczas Walnego Zebrania Koła, które będzie miało miejsce 2 czerwca 2017 o godzinie 16.00 w sali 162 GG. Dla tych, którzy nie mogą się pojawić przewidziano głosowanie korespondencyjne, polegające na przekazaniu wypełnionej karty w terminie wcześniejszym – chęć skorzystania z tego rozwiązania należy zgłosić do aktualengo prezesa najpóźniej do środy (31 maja 2017). Szczegóły organizacyjne zawarte są w regulaminie wyborów (zakładka Regulamin).