Kontakt


Poczta elektroniczna

e-mail: kombo@pg.edu.pl
 

Opiekun naukowy

dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG 
pokój 163, Gmach Główny 
tel. (058) 347-24-97 
e-mail: mrucka@pg.gda.pl
 

Poczta tradycyjna

Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO
Katedra Wytrzymałości Materiałów

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechnika Gdańska 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk