O Nas


    Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO (uprzednio Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo), działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, jest zgraną grupą aktywnych studentów, wciąż szukających nowych wyzwań. Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością dotyczącą zagadnień mechaniki konstrukcji. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, organizując przy tym własne, spośród których najważniejszym jest ogólnopolski wyKOMBinuj mOst. Angażujemy się także w samopomoc studencką, przygotowując materiały dydaktyczne oraz spotkania zadaniowe (tutoriale) dla studentów młodszych roczników, ponieważ stawiamy na wszechstronny rozwój nie tylko naszych członków, ale też studentów spoza Koła. Nie boimy się nowych dróg rozwoju, systematycznie osiągamy kolejne cele, które przed sobą stawiamy. Nie zapominamy przy tym o dobrej zabawie!

       Bardzo cieszymy się, że nasza działalność jest zauważana i doceniana zarówno w murach naszej uczelni jak i poza nią, co daje nam ogromną motywację do dalszego działania. Na bieżąco poszukujemy chętnych do wstąpienia w szeregi KOMBO, ponieważ zależy nam na kontynuowaniu naszej działalności - dobra sukcesja jest kluczem do prawidłowo ukierunkowanego rozwoju!

KOMBO WM 2015

       Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO ma bogatą tradycję sięgającą dziesięcioleci. Wywodzi się z niego wielu wybitnych specjalistów Katedry Wytrzymałości Materiałów oraz Katedry Mechaniki Budowli. Na początku 1998 roku na wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej powstało, a właściwie zostało reaktywowane, Koło Naukowe Mechaniki Budowli i Teorii Konstrukcji (zapraszamy do zapoznania się z artykułem). We wrześniu 2007 roku, dzięki determininacji prof. Jacka Chróscielewskiego, działalność Koła została reaktywowana, przywrócono mu rolę, jaką tradycyjnie pełniło, wzbogacając ją jednocześnie o nowo podjęte inicjatywy.

Logo KNMBiTK