Zostań studentem-stażystą w Katedrze Wytrzymałości Materiałów!


Katedra Wytrzymałości Materiałów (KWM) proponuje nawiązanie współpracy ze studentami WILiŚ w formie zaangażowania na stanowisku studenta-stażystyCelem współpracy jest umożliwienie studentom udziału w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów organizowanych przez KWM. Program dotyczy studentów 3., 4. i 5. roku studiów.
Student-stażysta uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych bądź ćwiczeniowych jako drugi prowadzący. Dzięki temu zdobywa wiedzę i doświadczenie, które może wykorzystać w swojej późniejszej pracy. Z drugiej strony zmniejsza dystans na linii student-prowadzący. Może także przekazać prowadzącym swoje własne spojrzenie na przedmiot, wpływając na jakość kształcenia.
Osoby zainteresowane współpracą z KWM w charakterze studenta-stażysty proszone są o wypełnienie ankiety (link poniżej). Ankietę należy uzupełnić edytując odpowiednie pola w pliku docx, wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać pod adresem KOMBO kombo@pg.gda.pl. Zachęcamy do zapoznania się z przykładem prawidłowego uzupełnienia ankiety oraz regulaminem współpracy naukowo-dydaktycznej studentów WILiŚ z KWM.

Linki:
Regulamin
Ankieta 
Ankieta (przykład)