Seminaria, konferencje, tutoriale


KOMBOferencja 2017

Data: 20 kwietnia 2017
Opis: Podczas drugiego dnia konkursu wyKOMBinuj mOst odbyła się II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana KOMBOferencja. Do Gdańska ponownie przyjechali studenci z całej Polski. Udział w wydarzeniu wzięli także przedstawiciele szkół średnich. Przeprowadzony został konkurs na najlepszy referat, najlepsze prezentacje zostały nagrodzone. Więcej informacji na STRONIE KONFERENCJI.
 

Studenckie MiTy 2017

Data: 5-7 kwietnia 2017
Opis: Reprezentacja KOMBO wzięła udział w I edycji Studenckiej Konferencji Mosty i Tunele, zorganizowanej na Politechnice Warszawskiej. Studenci reprezentujący koła naukowe z Politechniki Gdańskiej zdominowali podium konkursu na najlepszy referat. Pierwsze miejsce zajęli Jakub Biernaczyk oraz Grzegorz Pikiel z KN Most Wanted za referat „Analiza statyczno-wytrzymałościowa obiektu wykonanego w technologii druku 3D”, natomiast drugie miejsce zdobyła Joanna Pawelec z Koła KOMBO, która przedstawiła prezentację pt. „Analiza dynamiczna kładki dla pieszych w Malborku”. Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy organizatorom wydarzenia! Więcej informacji na temat samego wydarzenia można znaleźć na stronie konferencji.
 

KOMBOferencja 2016

Data: 5 maja 2016
Opis: KOMBOferencja to ogólnopolska konferencja dla studentów, która wyewoluowała z seminarium studenckiego organizowanego podczas konkursu wyKOMBinuj mOst. Jej organizatorem jest Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo. Podczas wydarzenia studenci wygłaszają swoje referaty o tematyce budowlanej. Tegoroczna edycja skupiła studentów z kilku ośrodków naukowych z całej Polski. Dla najlepszych prelegentów przygotowane zostały nagrody rzeczowe. Więcej informacji na STRONIE KONFERENCJI.
 

Seminarium naukowe przed Budmiką 2016

Data: 19 kwietnia 2016
Opis: Dnia 19 kwietnia 2016 odbyło się seminarium naukowe KoMBo. Podczas spotkania studenci z Koła zaprezentowali własne referaty, które wygłoszą już wkrótce podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej Budmika 2016. Konferencja odbędzie się na Politechnice Poznańskiej.
 

Budmika 2016

Data: 22-24 kwietnia 2016
Opis: Studenci z Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo wzięli udział w III edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej Budmika 2016. Silna siedmioosobowa reprezentacja (Marta Jarząbek, Michał Kościelski, Marcin Kwiecień, Joanna Pawelec, Patrycja Piętka, Olga Własów i Erwin Wojtczak) wygłosiła autorskie prezentacje. Koło KoMBo ponownie zostało partnerem naukowym konferencji. Pełne wersje referatów z konferencji można znaleźć w zakładce Artykuły. Więcej informacji na stronie konferencji.
 

Seminarium naukowe podczas wyKOMBinuj mOst 2015

Data: 7 maja 2015
Opis: Podczas drugiego dnia konkursu wyKOMBinuj mOst 2015 po raz kolejny odbyło się seminarium o tematyce budowlanej. Referaty wygłosili studenci oraz przedstawiciele znanych firm budowlanych. Więcej informacji nt. seminarium można znaleźć na stronie konkursu.
 

Budmika 2015

Data: 20-22 kwietnia 2015
Opis: W kwietniu 2015 roku studenci Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo (Olga Własów i Erwin Wojtczak) wzięli udział w II edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej Budmika 2015. Do Poznania pojechali także doktoranci będący członkami honorowymi Koła. Koło KoMBo zostało partnerem naukowym konferencji. Pełne wersje referatów z konferencji można znaleźć w zakładce Artykuły. Więcej informacji na stronie konferencji.
 

Seminarium podczas wyKOMBinuj mOst 2014

Data: 29 maja 2014
Opis: Drugiego dnia siódmej edycji konkursu wyKOMBinuj mOst zorganizowane zostało seminarium o tematyce budowlanej. Referaty wygłosili studenci, przedstawiciele firm budowlanych oraz pracownicy Politechniki Gdańskiej, którzy opowiedzili o rozwiązanich ciekawych problemów inżynierskich. Więcej informacji na stronie konkursu w zakładce Seminarium.
 

Zobaczyć niewidoczne

Data: 22 maja 2014
Opis: Dnia 22 maja br. w budynku Kuźni członkowie KoMBo przygotowali prezentację oraz pokaz pt. "Zobaczyć niewidoczne - georadar w diagnostyce konstrukcji". 
 

Seminarium naukowe KoMBo

Data: 14 kwietnia 2014
Opis: W dniu 14 kwietnia 2014 odbyło się seminarium naukowe członków KoMBo przed konferencją Budmika 2014. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych referatów, które wygłosili Rafał Kędra, Beata Zima, Jacek Lachowicz oraz Monika Zielińska. 
 

Budmika 2014

Data: 23-25 kwietnia 2014
Opis: Przedstawiciele Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo (Beata Zima, Rafał Kędra, Jacek Lachowicz) zaznaczyli swój udział podczas I edycji konferencji Budmika zorganizowanej w Poznaniu. Pełne wersje referatów zaprezentowanych na konferencji znajdują się w zakładce Artykuły. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie konferencji.
 

Czas inżynierów

Data: 13-15 listopada 2013
Opis: Czas Inżynierów jest Ogólnopolskim Seminarium Studentów Budownictwa organizowanym na Politechnice Lubelskiej. Podczas tegorocznej edycji został zorganizowany konkurs pod nazwą "Zapuść Żurawia". Zapraszamy do zapoznania się z artykułem PDF.
 

Seminarium wyKOMBinuj mOst 2013

Data: 11 kwietnia 2013
Opis: Tegoroczna edycja wyKOMBinu mOst została wzbogacona o seminarium naukowe, które odbyło się drugiego dnia konkursu. Podczas wydarzenia referaty o tematyce związanej z mostami i mechaniką wygłosili pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz studenci. Więcej informacji na stronie konkursu.
 

Seminarium z inżynierii sejsmicznej

Data: 25 października 2011
Opis: We wtorek 25.10.2011 r. o godzinie 13:15 podczas zebrania Koła Naukowego KoMBo odbyło się seminarium z inżynierii sejsmicznej. Spotkanie poprowadził Janek Grzybowski, zwracając szczególną uwagę na sposoby zniszczenia konstrukcji w trakcie trzesień ziemi. Przedstawiona prezentacja w formacie PDF.
 

Szkolenie z SOFiSTIKa i Abaqusa

Data: 14 października 2010
Opis: Dnia 14 października 2010 w budynku Kuźni odbyło się seminarium poświęcone programom ABAQUS i SOFiSTIK. Spotkanie poprowadziła dr inż. Magdalena Rucka oraz Karol Daszkiewicz.
 

Spotkanie z Panią Prodziekan

Data: 16 czerwca 2009
Opis: Koło Naukowe KoMBo zorganizowało 16 czerwca spotkanie z Panią Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Marią Przewłócką na temat "Studia magisterskie w trójstopniowym systemie bolońskim". Podczas drugiej części spotkania dr inż. Leszek Niedostatkiewicz przedstawił kwestię uprawnień budowlanych. Prezentacja ze spotkania jest do pobrania w formacie PDF.
 

Program Abaqus

Data: 27 listopada 2008
Opis: Prowadzący prezentację, Stanisław Burzyński, zaprezentował podstawowe informacje dotyczące pakietu obliczeniowego Abaqus. Prezentacja dotyczyła koncepcji pracy z programem, budowy prostego modelu, przeprowadzenia obliczeń oraz prezentacji wyników. Więcej informacji nt. Abaqusa na stronie: www.budsoft.com.pl.
 

Program SOFiSTIK

Data: 20 listopada 2008
Opis: Podczas spotkania dr inż. Magdalena Rucka wraz z Nikodemem Górskim zaprezentowali najważniejsze moduły i funkcje programu SOFiSTiK. Dowiedzieliśmy się, jak od początku stworzyć podstawowy program oraz do jakich zastosowań można użyć programu SOFiSTiK.
 

Dynamika budowli - inżynieria sejsmiczna

Data: 1 kwietnia 2008
Opis: Podczas tego spotkania swoją obecnością zaszczycił nas dr. hab. inż. Robertem Jankowski, który omówił prowadzone przez siebie prace badawcze i zaprezentował swoje dotychczasowe osiągnięcia. Dowiedzieliśmy się jak ważnym zagadnieniem w analizie konstrukcji jest wpływ obciążeń sejsmicznych i obciążeń dynamicznych wywołanych różnego rodzaju wybuchami. Prezentacja z seminarium jest do pobrania w formacie PDF.
 

Numeryczne metody rozwiązywania równań liniowych

Data: 7 listopada 2007
Opis: W czasie drugiego spotkania z cyklu seminariów z metod numerycznych Anna Banaś przedstawiła dokładne metody rozwiązywania równań liniowych, takie jak: metoda Gaussa, metoda Jordana, metody dekompozycyjne. Po prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca powyższych zagadnień, w której uczestniczyli zaproszeni goście: prof. Krzysztof Wilde oraz prof. Jacek Chróścielewski. Prezentacja z seminarium jest do pobrania w formacie PDF.
 

Interpolacja funkcji

Data: 17 października 2007
Opis: Tematem pierwszego spotkania z cyklu seminariów poświęconych metodom numerycznym była interpolacja funkcji. Prezentację przygotował i przedstawił Stanisław Burzyński. Zostały omówione metody interpolacji wielomianowej, funkcje sklejane, funkcje sklejane hiperboliczne oraz interpolacja krzywych. Prezentacja z seminarium jest do pobrania w formacie PDF.