Statut Koła

Poniżej przedstawiamy aktualną (obowiązującą) wersję Statutu Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO.


Statut KOMBO (aktualizacja: 25.11.2016)