1. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG - przewodniczący

2. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG

3. prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. zw. PG

4. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG

5. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

6. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG

7. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG

8. przedstawiciel doktorantów