Komisje Wydziałowe na lata 2019 - 2020

 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG – przewodnicząca
 2. dr inż. Jakub Szulwic – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski
 4. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski
 6. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
 7. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 8. dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG
 9. dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG
 10. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG
 11. Bartłomiej Kondrat (przedstawiciel WRS)

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 1. dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG – przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG
 3. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG
 4. dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG
 5. dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG
 6. mgr inż. Małgorzata Szopińska
 7. mgr Joanna Sobolewska-Chejmanowska

Wydziałowa Komisja Programowa

 1. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG – przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw)
 2. dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG - przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw)
 3. dr inż. Krystian Birr – pełnomocnik ds. kierunku transport
 4. dr inż. Paweł Wysocki – pełnomocnik ds. kierunku geodezja i kartografia
 5. dr inż. Magdalena Apollo
 6. prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka / dr inż. Łukasz Pyrzowski
 7. dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG
 8. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG / dr inż. Aleksander Perliński
 9. dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG
 10. dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. PG
 11. dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. PG
 12. dr inż. Angelika Duszyńska
 13. dr inż. Zbigniew Kędra / dr inż. Arkadiusz Sitarski
 14. dr inż. Daria Filipiak-Kowszyk
 15. dr inż. Ewa Zaborowska
 16. dr inż. Jacek Alenowicz, doc. PG / dr inż. Lech Michalski, prof. PG
 17. dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG
 18. – 20. vacat (przedst. WRS)

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG – przewodniczący
 2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz
 3. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. PG
 4. dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska
 5. dr inż. Daniel Kaszubowski
 6. dr inż. Katarzyna Kołecka
 7. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG
 8. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG
 9. mgr inż. Krzysztof Kończak
 10. mgr inż. Maria Krogulecka
 11. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG
 12. dr inż. Mateusz Sondej
 13. dr inż. Paweł Wysocki
 14. dr inż. Patryk Ziółkowski
 15. dr inż. Wojciech Szpakowski (jednocześnie jako przedstawiciel interesariuszy zewn.)
 16. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK (przedstawiciel interesariuszy zewn.)
 17. vacat (przedst. doktorantów)
 18. - 19. vacat (2 przedst. studentów, WRS)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

 1. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki
 4. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 5. dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG
 6. prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
 7. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG
 8. mgr inż. Dominika Grubba (przedstawiciel doktorantów)

Komisja Ewaluacji Dyscyplin Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Przedstawiciele kolegium dziekańskiego i rad dyscyplin (z samodzielnym prawem zwoływania spotkań KEDyW)       

 • dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG
 • dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski
 • prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 • dr inż. Jakub Szulwic

Przedstawiciele Katedr

Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

 • dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. PG
 • dr inż. Michał Nitka

Katedra Geodezji

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • dr inż. Paweł Tysiąc
 • dr inż. Tadeusz Widerski

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

 • dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc, prof. PG
 • dr inż. Jakub Konkol

Katedra Hydrotechniki 

 • dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. PG
 • dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski, prof. PG

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

 • dr inż. Wojciech Kustra
 • dr. inż. Dawid Ryś

Katedra Inżynierii Sanitarnej

 • prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 • dr inż. Agnieszka Tuszyńska

Katedra Konstrukcji Betonowych           

 • dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG
 • mgr inż. Marta Hirsz

Katedra Konstrukcji Metalowych           

 • dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG
 • dr inż. Tomasz Falborski
 • mgr inż. Natalia Korcz-Konkol

Katedra Mechaniki Budowli      

 • dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG
 • dr inż. Łukasz Smakosz

Katedra Technologii Wody i Ścieków     

 • dr hab. inż. Eliza Kulbat , prof. PG
 • mgr Katarzyna Tarasewicz

Katedra Transportu Szynowego i Mostów

 • prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
 • dr inż. Marek Szafrański
 • dr inż. Piotr Chrostowski

Katedra Wytrzymałości Materiałów      

 • dr hab. Victor Eremeev, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
 • dr inż. Tomasz Ferenc

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej   

 • prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
 • dr inż. Tomasz Falborski

Przedstawiciele Biura Wydziału

 • mgr Joanna Sobolewska-Chejmanowska
 • mgr Agnieszka Rudzińska

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Transport
dr inż. Krystian Birr

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia
dr inż. Paweł Wysocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Akredytacji Kierunków Kształcenia
dr inż. Angelika Duszyńska
dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Oprogramowania
mgr inż. Łukasz Pachocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją
dr inż. Jacek Szmagliński

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Budownictwo)
dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Inżynieria Środowiska)
dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Transport)
dr inż. Marek Pszczoła

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Geodezja i Kartografia)
dr inż. Jakub Szulwic