Komisje Wydziałowe na lata 2016 - 2020

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

1. prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG - przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw. PG
3. prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG
4. prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG
5. dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
6. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG

 

Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

1. dr hab. inż. Magdalena Gajewska – przewodnicząca
2. prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw. PG
3. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
4. dr hab. inż. Piotr Korzeniowski
5. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG
6. prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG
7. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG
8. dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG
9. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. nadzw. PG
10. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG
11. dr hab. inż. Jerzy Pyrchla, prof. nadzw. PG

 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – przewodniczący
2. dr hab. inż. Magdalena Gajewska - sekretarz
3. prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG
4. prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG
5. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG
6. dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG
7. dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG
8. Dominika Mularczyk (przedstawiciel studentów)

 

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

1. dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres – przewodnicząca
2. prof. dr hab. inż. Hanna Obarska – Pempkowiak, prof. zw. PG
3. dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
4. dr hab. inż. Piotr Korzeniowski
5. dr inż. Michał Wójcik
6. mgr Joanna Sobolewska-Chejmanowska

 

Wydziałowa Komisja Programowa

1. dr inż. Rafał Ossowski– przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw)
2. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG– przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw)
3. dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG - przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw)
4. dr inż. Jakub Szulwic - przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw)
5. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
6. prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG
7. dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG
8. dr hab inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG
9. dr hab. inż. Michał Wójcik
10. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG
11. dr inż. Zbigniew Kędra/dr inż. Arkadiusz Sitarski
12. dr inż. Grzegorz Horodecki
13. dr inż. Anna Sobieraj
14. dr inż. Ewa Zaborowska
15. dr inż. Jacek Alenowicz, doc PG/ dr inż. Lech Michalski, doc PG (odpowiednio dla kierunku budownictwo/transport)
16. dr inż. Marek Wesołowski
17. Ewelina Bukowska (przedst. WRS)
18. Dominik Makurat (przedst. WRS)
19. Natalia Zdrojewska (przedst. WRS)
20. Justyna Kwiatkowska (przedst. WRS)

 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG – przewodniczący
2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz
3. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG
4. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG
5. dr inż. Katarzyna Kołecka
6. dr inż. Daniel Kaszubowski
7. mgr inż. Maria Krogulecka
8. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (pełnomocn. dziekana)
9. doc. dr inż. Maria Przewłócka
10. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
11. dr inż. Paweł Wysocki
12. dr inż. Wojciech Szpakowski
13. dr inż. Marek Wesołowski
14. stud. Sara Łyszyk (przedst. studentów, WRS)
15. mgr inż. Beata Zima (przedst. doktorantów)
16. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

 

Wydziałowa Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich

1. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski – kierownik studiów doktoranckich
2. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
3. prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki
4. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG
5. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz
6. dr hab. inż. Magdalena Rucka
7. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG
8. mgr inż. Beata Zima (przedstawiciel doktorantów)

 

Wydziałowa Komisja ds. Prac Dyplomowych

1. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka – przewodnicząca
2. prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki
3. dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG
4. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG
5. dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
6. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG
7. dr inż. Bohdan Dołżycki
8. dr hab. Krzysztof Grzelec
9. dr inż. Aleksander Perliński
10. dr inż. Alina Wargin
11. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG