Zrealizowane na Wydziale konferencje o zasięgu międzynarodowym

Nazwa konferencji Rok Instytucja/Jednostka
2018 BGC Geomatics 2018
  • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
11 Konferencja Międzynarodowa "Konstrukcje Powłokowe. Teoria i Zastosowania" (Shell Structures Theory and Applications SSTA 2017) 2017 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
1st IWA Polish Young Water Professionals Conference, Kraków 12-13.09.2017 2017 • Politechnika Białostocka
• Politechnika Częstochowska
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Lubelska
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Śląska
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) 2017 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
V Polish-German PhD Symposium "Current Scientific Challenges in Concrete and Steel Structures and Material Technology" 2017 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) 2016 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
International Conference Fahrenheit 2016 Coastal Offshore and Ocean Engineering (COOE) 2016 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
IWA Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control 2016 • Politechnika Białostocka
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2016 2016 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
• Instytut Transportu Samochodowego
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Professionals IWA Conference - 8th 2016 • Akademia Pomorska w Słupsku
• Politechnika Białostocka
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
• Politechnika Lubelska; Wydział Inżynierii Środowiska
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Śląska
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
The Eastern European Young Water Professional IWA Conference 2016 • Akademia Pomorska w Słupsku
• Politechnika Białostocka
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
• Politechnika Lubelska
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Śląska
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14th International Symposium WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING 2015 September 8th to 10th 2015, Brno, Czech Republic 2015 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
21 International Conference on Computer Methods in Mechanics 2015 • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
3 Polish Congres of Mechanics 2015 • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
IWA Nutrient Removal and Recovery 2015: moving innovation into practice 2015 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Final DredgDikes workshop 2014 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy konstrukcji metalowych" 2014 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
IV German-Polish PhD Symposium "Current Scientific Challenges in Concrete and Steel Structures, Material Technology and Structural Fire Protection" 2014 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2014 2014 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
South Baltic Conference on Dredged Materials in Dike Construction 2014 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
South Baltic Conference on New Technologies and Recent Developments in Flood Protection 2014 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
XXI Conference of Computer Graphics Geometry CGGC 2014 • Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Śląska; Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
10 Jubileuszowa Konferencja Międzynarodowa „Konstrukcje Powłokowe. Teoria i Zastosowania” (Shell Structures Theory and Applications SSTA SSTA 2013) 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
13th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, September 9 - 12, 2013 Bratislava, Slovakia 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
2 Laboratoire LMGC – XV I French-Polish Colloquium ‘Current problems in applied soil mechanics and rock mechanics‘ 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
PRISMA Project 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Treatment wetlands in the urban landscape – challenges and potentials, Planning, and other issues 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
XVI French-Polish Colloquium of Soil and Rock Mechanics, 8 - 10 July 2013, Montpellier, France 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Wrocławska

Zrealizowane na Wydziale konferencje o zasięgu krajowym

Nazwa konferencji Rok Instytucja/Jednostka
The 1 t Baltic Conference for Student and Young Researchrs BalCon2017 2017 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Zebranie Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 2017 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Hydrotechnika XVIII 2016 2016 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pomorski Festiwal Nauki 2016 • Politechnika Gdańska; Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
• Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
• Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
• Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki
• Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
• Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
Ścieki przemysłowe - wyzwania technologiczne i ekonomiczne 2015 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
XIII Bałtycki Festiwal Nauki 2015 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
• Akademia Morska w Gdyni
• Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
• Akademia Pomorska w Słupsku
• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
• Instytut Energetyki - Instytut Badawczy; Oddział Gdańsk
• Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
• Instytut Morski w Gdańsku
• Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
• Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
• Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Gdańska; Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
• Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
• Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
• Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki
• Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
• Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
• Uniwersytet Gdański; Biblioteka UG
• Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
• Uniwersytet Gdański; Studium Języków Obcych
• Uniwersytet Gdański; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
• Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
• Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
• Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji
• Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii 2015 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Uniwersytet Gdański
XII Bałtycki Festiwal Nauki 2014 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
• Akademia Morska w Gdyni
• Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
• Akademia Pomorska w Słupsku
• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
• Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
• Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
• Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
• Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Gdańska; Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
• Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
• Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
• Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki
• Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
• Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
• Uniwersytet Gdański; Biblioteka UG
• Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
• Uniwersytet Gdański; Studium Języków Obcych
• Uniwersytet Gdański; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
• Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
• Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
• Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji
• Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
Zintegrowana technologia dla poprawy bilansu energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w komunalnych oczyszczalniach ścieków 2014 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Forum Geodezyjne 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Obiekty hydrofitowe w oczyszczaniu wód i ścieków opadowych 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Perspektywy stosowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych 2013 • Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
XI Bałtycki Festiwal Nauki 2013 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
• Akademia Morska w Gdyni
• Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
• Akademia Pomorska w Słupsku
• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
• Instytut Energetyki - Instytut Badawczy; Oddział Gdańsk
• Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
• Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
• Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
• Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
• Politechnika Gdańska; Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
• Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
• Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
• Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki
• Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
• Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
• Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
• Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
• Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
• Uniwersytet Gdański; Biblioteka UG
• Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
• Uniwersytet Gdański; Studium Języków Obcych
• Uniwersytet Gdański; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
• Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
• Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
• Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
• Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
• Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji
• Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
• Uniwersytet Szczeciński