Katedra Transportu Szynowego i Mostów | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Pracownicy KTSiM

Katedra Transportu Szynowego i Mostów powstała 01.09.2014 r. w wyniku połączenia Katedry Transportu Szynowego z Zespołem Mostowym będącym w latach 2006-2014 w Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów. Kierownikiem nowo powstałej katedry pozostał dotychczasowy kierownik Katedry Transportu Szynowego Prof.dr hab.inż. Władysław Koc. Obecnie funcję kierownika katedry sprawuje dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG.

Powstanie nowej Katedry wiąże się również z oficjalnym usankcjonowaniem Laboratorium Badań Terenowych - LBT - istniejącego już od lat 50-tych XX w. przy ówczesnej Katedrze Mostów. W nowej Katedrze łączy ono działalność naukowo-badawczą obu zespołów: Mostowego i Transportu Szynowego.

Sekretariat KTSiM

Katarzyna Michewicz-Józwiak
budynek Żelbetu pokój 213 
Tel. +48 58 347 14 38
katarzyna.jozwiak@pg.edu.pl

Kierownik Katedry

dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof. uczelni
budynek Żelbetu pokój 213A
Tel. +48 58 347 18 40
zoltowk@pg.edu.pl