Propozycje tematów dyplomów inżynierskich 2021/2022

 

Tematy prac inżynierskich - prezentacja (aktualizacja 2021.04.28)

Lp.

Temat

Opiekun

Opiekun pomocniczy

1 Badania właściwości mechanicznych elementów wytwarzanych metodą drukowania 3D  prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka dr inż. Angela Andrzejewska
2 Badania koncentracji naprężeń w elementach rozciąganych metodą cyfrowej korelacji obrazu  prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka  
3 Badania wytrzymałościowe belek wielokrotnych i zespolonych prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka mgr inż. Erwin Wojtczak
4 Analiza stateczności elementów cienkościennych z otworami​ dr inż. Agnieszka Sabik  
5 Wyznaczanie siły krytycznej ściskanej osiowo kolumny o skokowo zmiennym przekroju metodą analityczną dr inż. Agnieszka Sabik  
6 Opracowanie koncepcji małego salonu samochodowego w technologii BIM​ dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska, prof. uczelni mgr inż. Dawid Bruski
7 Projekt garażu otwartego nadziemnego w technologii BIM mgr inż. Dawid Bruski  
8 Projekt biblioteki publicznej w technologii BIM mgr inż. Dawid Bruski  
9 Zastosowanie technologii BIM do przygotowania i realizacji inwestycji kubaturowych mgr inż. Dawid Bruski  
10 Obliczenia dynamiczne konstrukcji prętowej metodami macierzowymi dr inż. Stanisław Burzyński mgr inż. Dawid Bruski
11 Analiza modalna i/lub dynamiczna wybranej konstrukcji prętowej przed i po zastosowaniu układów tłumiących dr inż. Tomasz Ferenc  
12 Projekt koncepcyjny kompozytowego mostu kratowego dr inż. Tomasz Ferenc  
13 Badania doświadczalne identyfikujące/walidujące dr inż. Tomasz Ferenc  
14 Analiza wrażliwości dowolnej konstrukcji prętowej dr inż. Tomasz Ferenc  
15 Wpływ temperatury  na ciepło hydratacji betonu z udziałem popiołu lotnego krzemionkowego dr inż. Elżbieta Haustein  
16 Wpływ popiołu lotnego po spalaniu osadów ściekowych na ciepło hydratacji oraz wytrzymałość mechaniczną zapraw z jego udziałem. dr inż. Elżbieta Haustein  
17 Analiza możliwości renowacji kładki nad torami linii kolejowej na stacji Szczecin Skolwin z użyciem elementów kompozytowych FRP dr inż. Łukasz Pyrzowski  
18 Efekt skali w zginaniu próbek z otworami​ dr inż. Karol Daszkiewicz  
19 Analiza metod przewidywania wytrzymałości betonu z uwzglednieniem zmian temperatury i stopnia dojrzałosci. Studium literatury. dr inż. Marzena Kurpińska  

 

 

 

Propozycje tematów dyplomów magisterskich 2021/2022

 

Tamaty prac magisterskich - prezentacja (aktualizacja 2021.04.28)

Lp. 

Temat

Opiekun 

Opiekun pomocniczy

1 Badania właściwości mechanicznych materiałów kratowych wytwarzanych metodą drukowania 3D  prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka dr inż. Angela Andrzejewska
2 Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach materiałów budowlanych  prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka  
3 Monitorowanie rozwoju mikropęknięć w zginanych próbkach betonowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka mgr inż. Erwin Wojtczak
4 Modelowanie propagacji fal sprężystych w elementach betonowych z uwzględnieniem mezostruktury betonu prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka mgr inż. Erwin Wojtczak
5 Przegląd schematów rozwiązywania równań ruchu w systemie LS-DYNA prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski mgr inż. Dawid Bruski
6 Analiza złącza śrubowego przy wykorzystaniu analizy typu implicite dr inż. Stanisław Burzyński, mgr inż. Dawid Bruski
7 Analiza dynamiczna uderzenia pojazdu w element konstrukcyjny mostu dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. uczelni mgr inż. Dawid Bruski
8 Uczenie maszynowe w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego dr inż. Adam Ścięgaj mgr inż. Dawid Bruski, mgr inż. Łukasz Pachocki
9 Analiza nośności tarcz oraz belek żelbetowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego i modelowania wieloskalowego dr inż. Adam Ścięgaj  
10 Wyznaczanie sił w ścięgnach kręgosłupa prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski mgr inż. Łukasz Pachocki
11 Możliwości modelowania struktur warstwowych FRP w systemach obliczeniowych dr inż. Łukasz Pyrzowski  
12 Porównanie powłokowych elementów skończonych dostępnych w komercyjnych programach MES​ dr inż. Karol Daszkiewicz  
13 Badanie mechanicznych właściwości betonu kontraktorowego przeznaczonego do wzmacniania podłoża gruntowego wraz z analizą statystyczną wyników. ​ dr inż. Marzena Kurpińska