Propozycje tematów dyplomów inżynierskich 2020/2021

 

Tematy prac inżynierskich - prezentacja (aktualizacja 2020.07.27)

Temat pracy inżynierskiej

Opiekun / Opiekunowie

Badania właściwości mechanicznych materiałów wytwarzanych metodą drukowania 3D

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna wybranej konstrukcji prętowej

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

Analiza modalna i/lub dynamiczna wybranej konstrukcji prętowej przed i po zastosowaniu układów tłumiących

dr inż. Tomasz Ferenc

Projekt koncepcyjny kompozytowego mostu kratowego

dr inż. Tomasz Ferenc

Badania doświadczalne identyfikujące/walidujące

dr inż. Tomasz Ferenc

Analiza wrażliwości dowolnej konstrukcji prętowej

dr inż. Tomasz Ferenc

Analiza wybranej konstrukcji prętowej w programie MATLAB/FreeMat lub Robot

dr inż. Tomasz Ferenc

Analiza stateczności elementów cienkościennych z otworami

dr inż. Agnieszka Sabik

Identyfikacja parametrów materiałowych betonu za pomocą metod niszczących i nieniszczących

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka,
mgr inż. Erwin Wojtczak

Wpływ uszkodzeń na wytrzymałość połączeń klejonych elementów metalowych

mgr inż. Erwin Wojtczak

Badania eksperymentalne sztywności i wytrzymałości papieru

mgr inż. Erwin Wojtczak

Analiza doświadczalna i numeryczna modelu mostu papierowego

mgr inż. Erwin Wojtczak

Wpływ popiołu lotnego po spalaniu osadów ściekowych na ciepło hydratacji oraz wytrzymałość mechaniczną zapraw z jego udziałem

dr inż. Elżbieta Haustein

Wpływ domieszki napowietrzającej na mrozoodporność betonu z udziałem popiołu lotnego wapiennego

dr inż. Elżbieta Haustein

Analiza trzech metod projektowania betonu

mgr inż. Lucyna Grabarczyk

Projekt garażu wielostanowiskowego w technologii BIM

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska, prof. uczelni,
mgr inż. Dawid Bruski

Projekt salonu samochodowego w technologii BIM

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska, prof. uczelni,
mgr inż. Dawid Bruski

Obliczenia dynamiczne konstrukcji prętowej metodami macierzowymi

dr inż. Stanisław Burzyński,
mgr inż. Dawid Bruski

Belka o zmiennym przekroju w Macierzowej Analizie Konstrukcji

dr inż. Stanisław Burzyński

Skręcanie słupka bariery drogowej

dr inż. Stanisław Burzyński,
mgr inż. Łukasz Pachocki

Wyznaczanie sił w ścięgnach kręgosłupa

prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski,
mgr inż. Łukasz Pachocki

Analiza obliczeniowa koncepcji kładki obrotowej wykonanej pultrudowanych profili FRP oraz stali

dr inż. Łukasz Pyrzowski

Projekt mostu kolejowego łukowego o rozpiętości 100 m

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. uczelni 

 

 

 

Propozycje tematów dyplomów magisterskich 2020/2021

 

Tamaty prac magisterskich - prezentacja (aktualizacja 2020.07.27)

Temat pracy magisterskiej

Opiekun / Opiekunowie

Badania właściwości mechanicznych materiałów kratowych wytwarzanych metodą drukowania 3D 

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

Identyfikacja i lokalizacja uszkodzeń w konstrukcjach belkowych i płytowych z użyciem transformaty falkowej

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

Monitorowanie rozwoju mikropęknięć w zginanych próbkach betonowych z wykorzystaniem zjawiska propagacji fal sprężystych

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka,
mgr inż. Erwin Wojtczak

Modelowanie propagacji fal sprężystych w elementach betonowych z uwzględnieniem mezostruktury betonu

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka,
mgr inż. Erwin Wojtczak

Badanie betonu modyfikowanego włóknami polimerowymi i stalowymi

dr inż. Marzena Kurpińska

Badanie betonu modyfikowanego pucolaną (popiół, zeolit)

dr inż. Marzena Kurpińska

Badanie lekkich zapraw modyfikowanych dodatkami

dr inż. Marzena Kurpińska

Wpływ popiołu lotnego krzemionkowego na wybrane właściwości betonu przechowywanego w środowisku morskim

dr inż. Elżbieta Haustein

Przegląd schematów rozwiązywania równań ruchu w systemie LS-DYNA

prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski,
mgr inż. Dawid Bruski

Wyznaczanie sił w ścięgnach kręgosłupa

prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski,
mgr inż. Łukasz Pachocki

Analiza złącza śrubowego przy wykorzystaniu analizy typu implicite

dr inż. Stanisław Burzyński,
mgr inż. Dawid Bruski

Możliwości modelowania struktur warstwowych FRP w systemach obliczeniowych

dr inż. Łukasz Pyrzowski

Analiza wiaduktu łukowego „Biskupia Górka” w Gdańsku (Lt = 104 m)

dr inż. Łukasz Pyrzowski

Opracowanie koncepcji kompozytowego przęsła mostu kolejowego

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. uczelni 

Analiza mostu w ciągu ul. Nowej Bulońskiej w Gdańsku (Lt = 19,5 + 6 x 20 + 19,5 = 159 m)

dr inż. Bartosz Sobczyk

Analiza wpływu prac budowlanych w sąsiedztwie kładki dla pieszych w Ustce na zachowanie obiektu

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. uczelni 

Analiza mostu kolejowego network arch w ciągu E30 nad rz. Wisłą (Lt = 49,5 m, 116 m, 63,5 m)

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. uczelni 

Analiza wpływu rozwiązania połączenia obiektu mostowego z drogą na powstanie usterek nawierzchni

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. uczelni 

Analiza dynamiczna uderzenia pojazdu w element konstrukcyjny mostu

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. uczelni,
mgr inż. Dawid Bruski

Analiza mostu przy śluzie nad przekopem Mierzei Wiślanej

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. uczelni 

Analiza aerodynamiczna wybranego obiektu inżynierskiego

dr inż. Bartosz Sobczyk