Granty obecnie realizowane przez Katedrę

 

Projekt badawczy „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd)” (RoSE)

Program badawczy Rozwój Innowacji Drogowych, projekt RID 3A (umowa nr DZP/RID-I-67/13/NCBR/2016)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde