Kierownik Katedry
Head of Department

Prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
pokój / room: 170 GG (Gmach Główny)
tel.: +48 58 347 18 91
e-mail: magdalena.rucka@pg.edu.pl
 

Sekretariat Katedry
Secretariat

Sandra Chodunaj
pokój / room: 170 GG (Gmach Główny)
tel.: +48 58 347 18 91
e-mail: sandra.chodunaj@pg.edu.pl
 

Katedra Wytrzymałości Materiałów

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
 

Department of Mechanics of Materials and Structures

Faculty of Civil and Environmental Engineering
Gdańsk University of Technology
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Poland