Obszary zainteresowań naukowych

 • Teoria i analiza kontrukcji

 • Wytrzymałość materiałów

 • Mechnika powłok

 • Biomechanika

 • Numeryczne modelowanie kontrukcji

 • Analiza kontrukcji inżynierkich i mostów

 • Badania "in situ" obektów mostowych, budynków oraz wszelkich konstrukcji

 • Diagnostyka, identyfikacja oraz monitoring konstrukcji

 • Badania doświadczalne materiałowe

 • Technologia betonu

 • Optymalizacja i analiza wrażliwości

 • Metodologia pomiarów, aparatura pomiarowa, oprogramowanie kontrolujące i zbierające dane 

 • Wpływ działania wiatru na konstrukcje

 • Geometria wykreślna

 • BIM (Building Information Modeling)

 

 

Przykłady realizacji

 

Opracowanie kompozytowych przęseł mostów dla pieszych do zastosowania nad drogami klasy GP

Projekt i realizacja innowacyjnej kładki dla pieszych z kompozytów polimerowych w ramach konsorcjum Politechniki Gdańskiej (lider), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz firmy ROMA Sp. z o.o. przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Diagnostyka ultradźwiękowa wiaduktu w Nowym Dworze Gdańskim

Wykonano pomiary diagnostyczne dotyczące oceny stanu technicznego żelbetowych wsporników poprzecznic. Zastosowano metodę polegającą na wzbudzeniu fali w jednym punkcie i pomiarze przyspieszeń w dwóch punktach umożliwiającą kalibrację prędkości przebiegu fali i analizę odbić fal od powierzchni geometrycznych. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano miejsca pęknięć.

 

 

Diagnostyka georadarowa wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Wykonano pomiary diagnostyczne ścian ceglanych wieży Bazyliki Mariackiej. Do pomiarów użyto georadar z anteną o częstotliwości 2 GHz. Dokonano nieinwazyjnej oceny żelbetowego systemu wzmacniającego konstrukcję wieży. W wyniku prac powstała metoda wyznaczania granicy pomiędzy ośrodkami stałymi, z których jeden zawiera inkluzję, zwłaszcza w obiektach budowlanych, mający zastosowanie w nieinwazyjnej diagnostyce zwłaszcza obiektów zabytkowych, chroniona zgłoszeniem patentowym P.414148 (25.09.2015).

 

 

Pomiary przyspieszeń, odkształceń i temperatury silosu w Łęczycy

Rejestrowano temperaturę i odkształcenia na słupkach oraz płaszczu silosu, natomiast drgania na leju silosu. Pomiary przeprowadzono w trybie monitorowania. podczas napełniania i opróżniania silosu materiałem sypkim

 

 

System monitoringu technicznego mostu podwieszonego przez rz. Wisłok w Rzeszowie

Do realizacji monitoringu technicznego mostu przez Wisłok w Rzeszowie wykorzystany został innowacyjny system pomiarowy wyposażony w moduł symulacji numerycznych. Jego zadaniem jest na podstawie danych z punktów pomiarowych wykonywanie obliczeń konstrukcji w czasie rzeczywistym w środowisku MES. Te z kolei pozwalają na wgląd w stan konstrukcji w dowolnym jej punkcie, niezależnie od lokalizacji skończonej liczby punktów pomiarowych. Oryginalne rozwiązanie może być zastosowane na dowolnym obiekcie inżynierskim. Z uwagi na zastosowany system pomiarowy możliwe było znaczne ograniczenie kosztów monitoringu technicznego mostu z uwagi na redukcję liczby czujników.

 

 

Próbne obciążenie obiektów mostowych w ciągu linii kolejowej 226 w Gdańsku

Badania odbiorowe podczas próbnego obciążenia obiektów mostowych zlokalizowanych na linii 226 do portu w Gdańsku w celu ich sprawnego przeprowadzenia wymagały aplikacji oryginalnych metod obliczeniowych oraz sposobów pomiaru parametrów identyfikujących zachowanie konstrukcji. W ciągu realizowanej linii kolejowej wykonano 12 obiektów mostowych, a w tym łukowy most kolejowy nad rz. Martwa Wisła o największej rozpiętości w Polsce (Lt=124m). Zastosowane rozwiązania umożliwiły  dokładny wgląd w rzeczywista pracę konstrukcji przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu wymaganych testów. Obydwa aspekty wpłynęły na ograniczenie kosztów realizacji zadania.

 

 

Mechanika powierzchni: od Nano- i Mikro- do Makro

Rozwój nanotechnologii prowadzi do pojawienia się nowych materiałów o bardzo obiecujących właściwościach fizycznych. Zrozumienie ich właściwości mechanicznych ma obecnie kluczowe znaczenie. Celem projektu jest opracowanie nowych metod i technik modelowania zachowania nanostrukturalnych materiałów z uwzględnieniem właściwości powierzchni oraz określenie ich rzeczywistych właściwości materiałowych w skali makro, w celu optymalnego zaprojektowania nowych materiałów.

 

 

Modelowanie złożonych materiałów kompozytowych, takich jak tkaniny i siatki belek pantograficznych (patrz rys. poniżej)

 

 

Analiza biomechaniki stawu kolanowego Metodą Elementów Skończonych (MES)

W analizach MES zbadano wpływ kształtu łąkotki w przekroju poprzecznym i grubości chrząstek stawowych na naprężenia kontaktowe, ekstruzję łąkotek oraz przesuw względny kości w kierunku przyśrodkowo-bocznym.

 

 

Monitoring dojrzewania betonu na przykładzie mostu extradosed

System monitoringu dojrzewającego betonu dostarcza informacji na temat aktualnej temperatury betonu i jej gradientów, a co najważniejsze pozwala na wyznaczanie zmian w czasie rzeczywistych wytrzymałości betonu twardniejącego w konstrukcji.

Monitoring dojrzałości betonu został wdrożony na budowie przęsła największego w Europie mostu typu extradosed (2x132,5+2x206,0=677,0m). Przekrój poprzeczny ustroju mostu stanowi trzykomorowa skrzynka z betonu klasy C 60/75.

W efekcie sformułowano wskazówki dotyczące właściwej pielęgnacji betonu i określono możliwe terminy rozpoczęcia procesu sprężania konstrukcji, co przyczyniło się do skrócenia cyklu roboczego, przyspieszenia harmonogramu prac i zredukowania kosztów budowy.

 

 

Badania właściwości betonu lekkiego z kruszywem ze szkła spienionego

Celem badań betonu lekkiego z kruszywem ze szkła spienionego jest sprawdzenie możliwości zastosowania nie tylko jako znakomity materiał izolacyjny, ale również jako beton konstrukcyjny. 

 

 

Wpływ działania wiatru na konstrukcje

W Katedrze prowadzone są badania dotyczące oddziaływania wiatru na konstrukcje inżynierskie, za pomocą komputerowej mechaniki płynów z uwzględnieniem sprzężenia z ciałem stałym (fluid-structure interaction). Wykorzystuje się system obliczeniowy Ansys. 

 

 

Geometria wykreślna