Oferta dla przemysłu

 • badania doświadczalne i monitoring kontrukcji

 • kompleksowe obliczenia konstrukcji

 • projektowy oraz budowlany nadzór techniczny oraz naukowy

 • doradztwo techniczne oraz konsulting techniczny

 • pomiary dynamiczne drgań konstrukcji, wpływ różnego rodzaju obciążeń oraz ludzi

 • nadzór oraz weryfikacja dokumentacji technicznych

 • diagnostyka konstrukcji

 • projekty i realizacja obciążeń próbnych obiektów mostowych

 • oceny nośności normowej i użytkowej istniejących obiektów inżynierskich

 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich

 • specjalistyczne badania materiałowe (beton, metale, kompozyty, drewno, itp.)

 • z zakresu technologii betonu:

  • badania składników betonu: cementów, kruszyw, domieszek, dodatków oraz materiałów budowlanych
  • projektowanie i badania betonów zwykłych i specjalnych
  • badania materiałów budowlanych i prefabrykatów 
  • badania niszczące wytrzymałości elementów betonowych
  • badania trwałościowe betonów
  • doradztwo techniczne
  • ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych w zakresie: stanu technicznego, wzmacniania konstrukcji, napraw i zabezpieczeń, modernizacji, a także badań w zakresie chemii budowlanej i korozji

 

Kontakt

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. PG

Pok. 201 Ż, tel. 58 347 22 03, email: mikolaj.miskiewicz@pg.edu.pl

 

 

Przykłady realizowanych projektów 

 

System monitoringu technicznego mostu podwieszonego przez rz. Wisłok w Rzeszowie

Do realizacji monitoringu technicznego mostu przez Wisłok w Rzeszowie wykorzystany został innowacyjny system pomiarowy wyposażony w moduł symulacji numerycznych. Jego zadaniem jest na podstawie danych z punktów pomiarowych wykonywanie obliczeń konstrukcji w czasie rzeczywistym w środowisku MES. Te z kolei pozwalają na wgląd w stan konstrukcji w dowolnym jej punkcie, niezależnie od lokalizacji skończonej liczby punktów pomiarowych. Oryginalne rozwiązanie może być zastosowane na dowolnym obiekcie inżynierskim. Z uwagi na zastosowany system pomiarowy możliwe było znaczne ograniczenie kosztów monitoringu technicznego mostu z uwagi na redukcję liczby czujników.

 

 

Próbne obciążenie obiektów mostowych w ciągu linii kolejowej 226 w Gdańsku

Badania odbiorowe podczas próbnego obciążenia obiektów mostowych zlokalizowanych na linii 226 do portu w Gdańsku w celu ich sprawnego przeprowadzenia wymagały aplikacji oryginalnych metod obliczeniowych oraz sposobów pomiaru parametrów identyfikujących zachowanie konstrukcji. W ciągu realizowanej linii kolejowej wykonano 12 obiektów mostowych, a w tym łukowy most kolejowy nad rz. Martwa Wisła o największej rozpiętości w Polsce (Lt=124m). Zastosowane rozwiązania umożliwiły  dokładny wgląd w rzeczywista pracę konstrukcji przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu wymaganych testów. Obydwa aspekty wpłynęły na ograniczenie kosztów realizacji zadania.

 

 

Diagnostyka ultradźwiękowa wiaduktu w Nowym Dworze Gdańskim

Wykonano pomiary diagnostyczne dotyczące oceny stanu technicznego żelbetowych wsporników poprzecznic. Zastosowano metodę polegającą na wzbudzeniu fali w jednym punkcie i pomiarze przyspieszeń w dwóch punktach umożliwiającą kalibrację prędkości przebiegu fali i analizę odbić fal od powierzchni geometrycznych. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano miejsca pęknięć.

 

 

Diagnostyka georadarowa wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Wykonano pomiary diagnostyczne ścian ceglanych wieży Bazyliki Mariackiej. Do pomiarów użyto georadar z anteną o częstotliwości 2 GHz. Dokonano nieinwazyjnej oceny żelbetowego systemu wzmacniającego konstrukcję wieży. W wyniku prac powstała metoda wyznaczania granicy pomiędzy ośrodkami stałymi, z których jeden zawiera inkluzję, zwłaszcza w obiektach budowlanych, mający zastosowanie w nieinwazyjnej diagnostyce zwłaszcza obiektów zabytkowych, chroniona zgłoszeniem patentowym P.414148 (25.09.2015).

 

 

Pomiary przyspieszeń, odkształceń i temperatury silosu w Łęczycy

Rejestrowano temperaturę i odkształcenia na słupkach oraz płaszczu silosu, natomiast drgania na leju silosu. Pomiary przeprowadzono w trybie monitorowania. podczas napełniania i opróżniania silosu materiałem sypkim

 

 

Monitoring dojrzewania betonu na przykładzie mostu extradosed

System monitoringu dojrzewającego betonu dostarcza informacji na temat aktualnej temperatury betonu i jej gradientów, a co najważniejsze pozwala na wyznaczanie zmian w czasie rzeczywistych wytrzymałości betonu twardniejącego w konstrukcji.

Monitoring dojrzałości betonu został wdrożony na budowie przęsła największego w Europie mostu typu extradosed (2x132,5+2x206,0=677,0m). Przekrój poprzeczny ustroju mostu stanowi trzykomorowa skrzynka z betonu klasy C 60/75.

W efekcie sformułowano wskazówki dotyczące właściwej pielęgnacji betonu i określono możliwe terminy rozpoczęcia procesu sprężania konstrukcji, co przyczyniło się do skrócenia cyklu roboczego, przyspieszenia harmonogramu prac i zredukowania kosztów budowy.

 

 

Badania składników betonu: cementów, kruszyw, domieszek, dodatków oraz materiałów budowlanych