Sandra Chodunaj

stanowisko / position:
 

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

Sekretariat Katedry /
Secretary

170 GG (Gmach Główny / Main Building)

+48 58 347 18 91

sandra.chodunaj@pg.edu.pl

 

Mgr inż. Ryszard Chabros

stanowisko / position:
 

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

Specjalista inżynieryjno-techniczny /
Specialist

6 Ż (Bydynek Żelbet / 'Żelbet' Building)

+48 58 347 13 87

ryszard.chabros@pg.edu.pl

 

Inż. Eugeniusz Lilla

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

Specjalista / Specialist

128 Ż (Budynek Żelbet / 'Żelbet' Building)

 

eugeniusz.lilla@pg.edu.pl

 

 

Daniel Mulawa

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

Technolog / Specialist

6 Ż (Bydynek Żelbet / 'Żelbet' Building)

+48 58 347 13 87

daniel.mulawa@pg.edu.pl