Tytuł Data publikacji Autor
Na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych dla przykładów można stwierdzić, że nawet mała różnica temperatury na grubości podkładu może doprowadzić do sporych deformacji oraz zarysowań wskutek około 5-krotnego przyrostu wielkości naprężeń wewnętrznych. Przedstawiono obliczenia cieplne posadzek na gruncie, zagadnienia wytrzymałościowe, wybrane zagadnienia z wykonawstwa.
2003
Andrzej Małasiewicz,
Dariusz Bajno
Rola podłogi na gruncie będącej jednym z bardziej odpowiedzialnych ustrojów każdego obiektu budowlanego jest niejednokrotnie lekceważona, a nawet pomijana już na etapie jego projektowania.W artykule przedstawiono wymagania stawiane podłogom, zagadnienia wytrzymałościowe i zasady konstruowania podłóg na podłożu gruntowym oraz obliczenia cieplne podłóg na gruncie.
2003
Andrzej Małasiewicz,
Dariusz Bajno
Praca dotyczy zastosowania płaskiego trójkątnego (trójwęzłowego) elementu powłokowego w analizie powłok w zakresie nieliniowym geometrycznie. Użyte elementy otrzymano poprzez połączenie elementów wyprowadzonych dla stanu membranowego i zgięciowego.
2003
Marek Jasina
Zaprezentowano autorski algorytm do analizy dynamicznej powłok sprężystych oparty na niejawnym schemacie Newmarka. Rozważania dotyczą całkowania po czasie dynamicznych równań ruchu sformułowanych w ramach nieliniowej sześcioparametrowej teorii powłok. Opracowanie zawiera pewne elementy analizy statycznej, poprzedzającej badania dynamiczne. Przykłady numeryczne prezentują zastosowanie algorytmu stanowią podstawową część pracy.
2002
Izabela Lubowiecka,
Jacek Chróścielewski
W pracy przedstawiono zakres oraz wyniki badań podczas próbnego obciążenia drogowego mostu podwieszonego przez rzekę Martwą Wisłę w Gdańsku. Scharakteryzowano metodę pomiarów (aparaturę pomiarową), omówiono wyniki badań statycznych i dynamicznych oraz przedstawiono podsumowanie i wnioski z badań.
2002
Jacek Chróścielewski,
Andrzej Kozakiewicz,
Maciej Malinowski,
Roman Rutkowski,
Krzysztof Żółtowski
Wyświetlanie 731 - 735 z 743 rezultatów.
z 149
RSS (otwiera nowe okno)