Wycieczka do Centrum Szkoleniowego firmy PERI Polska Wycieczka do Centrum Szkoleniowego firmy PERI Polska

  W dniu 22 listopada 2018 r. studenci kierunku Budownictwo specjalności: Technologia i Organizacja Budownictwa (VII sem. inż.) oraz Technologia i Zarządzanie w Budownictwie (II sem. mgr) wraz z...