Działalność naukowo-badawcza 

 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym 

   
 • Harmonogramowanie inwestyucji  
   
 • Optymalizacja procesu inwestycyjnego 

   
 • Ryzyko inwestycyjne we wszystkich fazach
   
 • Kosztorysowanie
   
 • BHP w budownictwie
   
 • Sieci Bayesa 
   
 • Sieci neuronowe 
   
 • Zagadnienia dynamiki konstrukcji metalowych

 • Inżynieria sejsmiczna