Oferta dla przemysłu 

  • Harmonogramy robót budowlanych,
  • Optymalizacja procesu inwestycyjnego we wszystkich fazach, 
  • Oceny ryzyka inwestycji budowlanych na poszczególnych etapach,
  • Kosztorysy i przedmiary robót, 
  • Ekspertyzy techniczne, 
  • Badania eksperymentalne i analizy numeryczne zachowania się konstrukcji metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym,
  • Pomiary drgań konstrukcji, 
  • Badania odporności sejsmicznej konstrukcji,
  • Analiza efektywności metod redukcji drgań,

W celu szerszego zapoznania się z oferowanymi usługami zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:

dr inż. Marcin Szczepański 

pok.: 216a / Żelbet
tel.: (058) 347 27 16 / kom.: 661-415-888
marcin.szczepanski@pg.edu.pl