Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej
Katedra ZwBiIS

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej 

W swojej długiej historii Katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym. Z uwagi na zmiany struktur organizacyjnych Uczelni i Wydziału, w działalności Katedry można wyróżnić następujące okresy:

 • 24.03.1965 (powołanie Katedry) - 30.09.1967 - Katedra Ekonomiki Budownictwa na Wydziale Budownictwa Lądowego
 • 01.10.1967 - 30.09.1969 - Katedra Ekonomiki Budownictwa na Wydziale Budownictwa Lądowego z powołanym przy niej Zakładem Naukowym Nauki o Pracy
 • 01.10.1969 - 30.09.1971 - Zakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa na Wydziale Budownictwa i Architektury (posiadającym trzy instytuty) w Instytucie Budownictwa Lądowego
 • 01.10.1971 - 30.09.1975 - Zakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa w Instytucie Budownictwa Lądowego (na prawach wydziału); 01.10.1974 powołanie pierwszej w Polsce specjalności Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie
 • 01.10.1975 - 31.12.1991 - Zakład Mechanizacji, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa Lądowego (posiadającym trzy instytuty) w Instytucie Technologii i Materiałów Budowlanych  
 • 01.01.1992 - 31.08.1999 - Katedra Technologii i Zarządzania na Wydziale Budownictwa Lądowego
 • 01.09.1999 - 30.09.2004 - Katedra Technologii i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa Lądowego 
 • 01.10.2004 r. - 31.08.2006 - Katedra Technologii i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • 01.09.2006 - 31.08.2018 - Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Od 01.09.2018 - Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

Na przestrzeni lat Katedrą kierowali kolejno:

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gordziejczuk: 1965-1978
 • doc. dr inż. Zbigniew Łosicki: 1978-1986
 • prof. dr hab. inż. Jan Gosławski: 1986-1992
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk: 1992-2006
 • dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG: 2006-2018
 • prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG: od 2018

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku budownictwotransportinżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia, szeroko wykorzystywany jest dorobek nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Obszar działalności Katedry obejmuje rozległe spektrum zagadnień, m.in. z zakresu ekonomiki budownictwa, kontraktów na roboty budowlane, organizacji produkcji budowlanej, kosztorysowania i technologii robót specjalnych, modelowania zarządzania przedsięwzięciami, teorii decyzji i diagnostyki inżynierskiej, zarządzania i marketingu, metod numerycznych, projektowania konstrukcji budowlanych, dynamiki konstrukcji metalowych oraz inżynierii sejsmicznej.

Sekretariat Katedry

mgr Małgorzata Zaborska

pokój: 104 / Żelbet

tel.:  +48 58 347 10 57

e-mail: malzabor@pg.edu.pl

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski  

pokój: 206 / Żelbet

tel.: +48 58 347 22 00

e-mail: robert.jankowski@pg.edu.pl