Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski        
pokój: 206 / Żelbet
tel.: +48 58 347 22 00
e-mail: robert.jankowski@pg.edu.pl

Sekretariat Katedry

mgr Małgorzata Zaborska
pokój: 104 / Żelbet
tel.: +48 58 347 10 57
e-mail: malzabor@pg.edu.pl

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk