Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium:

  • diagnostyka obiektów mostowych i inżynierskich: badania in situ, próbne obciążenia, monitoring i identyfikacja konstrukcji, zaawansowane analizy teoretyczne i obliczeniowe

 

Rodzaj wykonywanych badań:

  • badania in stu obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich w zakresie obciążeń, przemieszczeń, odkształceń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji
  • badania odbiorowe i sprawdzające obiektów mostowych - próbne obciążenia
  • interpretację wyników badań, zaawansowane analizy i modele teoretyczne
  • monitorowanie oraz specjalistyczne usługi związane z monitorowaniem, diagnostyką i identyfikacją obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich

Wdrożony system jakości

 

Nr certyfikatu: AB 1614

 

Nazwa systemu: PN-EN ISO/IEC 17025:2005