Laboratorium Badań Terenowych (Akredytacja PCA- AB1614)

Laboratorium jest połączeniem Laboratorium Badań Terenowych dawnej Katedry Mostów, które praktycznie funkcjonuje od 1952 oraz potencjału badawczego dawnej Katedry Transportu Szynowego. Laboratorium posiada ponad 60-letnie doświadczenie badawcze i diagnostyczne i przeprowadziło badania kilkuset obiektów mostowych realizowanych na terenie Polski.

 

Zakres działalności Laboratorium Badań Terenowych KTSiM:

  • badania in situ obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich w zakresie obciążeń, przemieszczeń, odkształceń, przyspieszeń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji.
  • badania kolejowych układów torowych, a w szczególności diagnostyka torów i rozjazdów kolejowych, badania niezawodnościowe szyn kolejowych, pomiary satelitarne kształtu geometrycznego torów kolejowych i tramwajowych,
  • interpretację wyników badań, zaawansowane analizy i modele teoretyczne wszelkiego rodzaju konstrukcji i obiektów budowlanych,
  • monitorowanie oraz specjalistyczne usługi związane z monitorowaniem, diagnostyką i identyfikacją obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich.

ZAKRES AKREDYTACJI

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Kontakt:

Maciej Malinowski

Tel. (0 58) 347 16 13, e-mail: lbt.wilis@pg.edu.pl