Projekt "Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego" realizowany jest w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Instytucjami finansującymi projekt jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Zleceniodawca

Wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - program badawczy Rozwój Innowacji Drogowych, projekt RID 3B (umowa nr DZP/RID-I-67/12/NCBR/2016).

Wykonawca

Politechnika Gdańska, we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Mechaniki Precyzyjnej oraz Uniwersytetem Gdańskim.