ELMS zawiera dostępny online katalog całego oprogramowania MSDNAA. Katalog zorganizowany jest według nazw produktów z dołączonym ich opisem, boxshot, oraz dane na temat dostępności danego produktu. Katalog ten zorganizowany w ELMS jest przez Software Storefront i może być przeszukiwany i przeglądany przez studentów. Tylko oprogramowanie, które przeznaczyłeś do przynajmniej jednorazowej dystrybucji widoczne będzie w Storefront.

 1. Co to jest My Profile?
  Historia złożonych zamówień na oprogramowanie przechowywana jest w My Profile. Gdy student lub wykładowca loguje się do ELMS, na lewym pasku narzędzi pojawia się przycisk My Profile. Użytkownik może zobaczyć listę zamówionego przez niego wcześniej w ELMS oprogramowania w sekcji My Software należącej do My Profile. Klikając na poszczególne produkty w My Software, zostanie pokazana data zamówienia danego produktu, jak i jego klucz aktywacyjny dostarczony studentowi/wykładowcy po złożeniu zamówienia.
 2. Co z bezpieczeństwem i ochroną danych zebranych w ELMS? Jaką mam pewność, że dane są bezpieczne?
  ELMS został zaprojektowany, tak, aby gromadził minimalną ilość danych osobowych studentów i wykładowców. Ponieważ konta użytkowników są tworzone z użyciem adresu e-mail, ELMS musi przechowywać przynajmniej adresy aktywnych i nieaktywnych użytkowników. Poza tym jedyne dane zbierane przez ELMS to: Kiedy student/wykładowca zamawia oprogramowanie przez ELMS, proszony jest o podanie swojego imienia i nazwiska. Inne gromadzone dane to historia zamawianych w systemie aplikacji oraz daty składania zamówień.
  Jedyne dane, dostarczane przez ELMS do Microsoft to całkowita liczba instalacji oprogramowania dokonana przez studentów, wykładowców oraz w laboratoriach. Kolekcjonowanie tych danych jest wymogiem Umowy Licencyjnej MSDN Academic Alliance. W trosce o ochronę danych osobowych (np. imię, nazwisko, e-mail), każdy student posiada opcję dostarczenia jego danych do Microsoft w przypadku, gdy chciałby pobrać uaktualnienia do programów z MSDNAA. Użytkownik może zawsze zaznaczyć/odznaczyć tą opcję podczas nastepnego zamównienia w ELMS.
 3. Co z warunkami umowy MSDNAA w ELMS?
  ELMS został zaprojektowany z myślą o konkretnej umowie licencyjnej MSDNAA. Za każdym razem, gdy student zamawia oprogramowanie przez ELMS, musi zgodzić się na stosowany przez Microsoft standard EULA. Wyrażenie zgody na EULA zapisywane jest w jednym z raportów transakcji (patrz niżej) dostępnych w ELMS. ELMS ogranicza także ilość razy, kiedy student może zamówić każdy z produktów dostępnych w MSDNAA do jednego razu. Jeżeli jest to potrzebne, to student może poprosić administratora o dodatkową instalację. ELMS zawiera także moduł pozwalający administratorom na przyznanie dodatkowych instalacji użytkownikom, jak i pozyskanie dodatkowych kodów instalacyjnych (np. PIDy do Windows XP, Visio albo Project, wymagających nowego kodu przy każdorazowej instalacji).
 4. Czym jest polityka prywatności e-academy?
  E-academy jest głęboko oddana ochronie prywatności wszystkich klientów MSDN Academic Alliance na całym świecie. Ściśle przestrzegamy najsurowszych światowych norm polityki prywatności, z Polityką Ochrony Danych Unii Europejskiej włącznie.
  Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące e-academy i ochrony danych powinny być kierowane do E-academy Inc. na adres e-mail: www.info@e-academy.com lub telefonicznie:1+ (613) 526-3005 (plus numer kierunkowy do Kanady).
 5. Jak ELMS rozwiązuje sprawę kluczy aktywacyjnych produktu?
  ELMS automatycznie przeprowadza dostarczanie kluczy aktywacyjnych do oprogramowania studentom i wykładowcom, tak więc nie są potrzebne żadne dodatkowe klucze z Microsoftu. Kiedy składane jest w ELMS zamówienie na oprogramowanie, klucz aktywacyjny wysyłany jest automatycznie e-mailem studentowi/wykładowcy. Klucz ten jest także przechowywany w Profilu studenta/wykładowcy w ELMS (po zalogowaniu znajduje się on pod My Profile/My Software).
 6. Czy licencja (albo klucz) odblokowuje oprogramowanie na stałe?
  Nie - klucz pozwala Ci na zainstalowanie oprogramowania tylko raz. Jeżeli musisz przeinstalować oprogramowanie nalezy w kategorii My Software w systemie ELMS wybrac opcje Request Re_Install odpowiedniego produktu podajac przyczyne ponownej aktywacji/instalacji.
 7. Jak mogę się zarejestrować?
  Osoby, które nie otrzymały maila aktywacyjnego powinny przesłać informację o chęci uczestnictwa w programie MSDNAA (w treści maila proszę podać imię, nazwisko, miejsce pracy/kierunek i rok studiów) do administratora ELMS na adres:
 8. Jak uzyskać oprogramowanie?
  Aby uzyskać dostęp do zasobów zaloguj się. Przejdź do zakładki Software, wybierz z listy dostępnych produktów ten, który chcesz pobrać. Kliknij przycisk Go. Zostaniesz przekierowany na stronę zamawiania konkretnego produktu. Kliknij przycisk AddToCart, aby rozpocząć procedurę downloadu wybranej aplikacji. Po udanej rezerwacji (po otrzymaniu e-maila potwierdzającego rezerwację) należy przejść do zakładki MySoftware i rozpocząć procedurę Downloadu poprzez naciśniecie przycisku Download.
 9. Jeżeli mam nowy komputer, to jak mogę przeinstalować moje oprogramowanie?
  Jeżeli musisz przeinstalować oprogramowanie nalezy w kategorii My Software" w systemie ELMS wybrac opcje Request Re_Install odpowiedniego produktu podajac przyczyne ponownej aktywacji/instalacji.