prerollimage.gifMSDN Academic Alliance jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Każda jednostka (przykładowo: wydział/instytut/katedra) otrzymuje subskrypcję MSDNAA, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego). Studenci jednostki mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych. Więcej informacji o samym programie MSDNAA znajdą Państwo na stronie: http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=4630eea6-ad8b-e011-969d-0030487d8897

 1. Co to znaczy uprawniona jednostka? Czy uprawnione są tylko jednostki z niektórymi, wybranymi nazwami wydziałów, instytutów, katedr?
  Nie, członkostwo w programie nie jest ograniczone przez określone nazwy wydziałów, instytutów czy katedr. Zasoby dostępne w MSDNAA można wykorzystywać na wielu rodzajach zajęć dydaktycznych. W związku z tym uprawniona jednostka to taka, która prowadzi kursy z zakresu informatyki, inżynierii lub systemów informacyjnych.
 2. Co zyskuję przystępując do programu?
  Członkostwo daje możliwość zainstalowania MSDNAA w laboratoriach. Dodatkowo studenci jednostki mogą instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych. MSDNAA to więcej niż zwykła subskrypcja. Daje ona szeroką gamę udogodnień: subskrypcja MSDNAA zawiera platformę Microsoft, serwery oraz narzędzia programistyczne. Ponadto dostępne są wersje testowe, najnowsze edycje programów i wsparcie techniczne. Specjalne prawa licencyjne pozwalają jednostkom na instalowanie MSDNAA na dowolnej liczbie maszyn w salach dydaktycznych wyłącznie w celu projektowania, prowadzenia zajęć oraz badań naukowych. Studenci mogą zainstalować oprogramowanie na własnych komputerach osobistych i wykorzystywać je do nauki oraz do tworzenia programów. Witryny internetowe społeczności zawierają wiele materiałów i publikacji przydatnych w prowadzonych zajęciach z informatyki, inżynierii oraz systemach informacyjnych. Stały dostęp (tam, gdzie są stałe łącza) do pobierania uaktualnień MSDN. Automatyczna dystrybucja oprogramowania oraz kluczy produktów uprawnionym użytkownikom poprzez sieciowy, darmowy system e - academy License Management System (ELMS). Dostęp do samouczków, przykładów kodu, projektów, dokumentów technicznych, przykładów wykorzystań technologii. Pomoc na grupach dyskusyjnych. Możliwe zniżki oraz oferty specjalne. Możliwość współpracy przy projektach.
 3. Jak długo trwa uczestnictwo w programie?
  W każdym roku są dwa okresy przyjmowania i rejestrowania nowych uczestników. Od stycznia do grudnia oraz od lipca do czerwca. Termin rejestracji decyduje o przypisaniu do jednego z tych dwóch okresów. Aplikacje, które otrzymujemy na trzy miesiące przed rozpoczęciem lub końcem danego okresu są automatycznie przypisywane do niego.
 4. Nasze laboratoria komputerowe są używane przez studentów z innych wydziałów. Czy mogę w nich zainstalować oprogramowanie MSDNAA? Czy studenci z innych wydziałów mogą z niego korzystać?
  Jednym z głównych celów programu MSDNAA jest zapewnienie studentom możliwości korzystania i testowania swoich programów w salach laboratoryjnych. Nawet jeśli jednostka (wydział/instytut/katedra) dzieli salę z inną, może zainstalować oprogramowanie i udostępnić je wszystkim studentom korzystającym z laboratorium. Przypominamy, że jednostki, które są zarejestrowanie w MSDNAA nie mogą instalować żadnych części oprogramowania w salach do nich nienależących. Ponadto tylko studenci, którzy mają w planie zajęć przynajmniej jedne zajęcia prowadzone przez jednostkę mogą używać MSDNAA na swoich komputerach osobistych.
 5. Czy pełnoetatowi pracownicy zajmujący się obsługą techniczną MSDNAA mogą używać oprogramowania wchodzącego w skład programu MSDNAA?
  Tak, mogą, ale tylko w celach niekomercyjnych oraz do prowadzenia badań naukowych. Ponadto tacy pracownicy mogą instalować MSDNAA na swoich komputerach osobistych.
 6. Czy uczestnictwo w programie wymaga raportowania do firmy Microsoft?
  Raporty są wymagane tylko dwa razy do roku. Prosimy w nich o podanie jedynie informacji o ilości maszyn z zainstalowanym MSDNAA oraz liczbą studentów, którzy pobrali oprogramowanie. Za każdym razem wysyłamy e-mail z przypomnieniem o raporcie do wszystkich administratorów. Informacje dostarczone w raporcie chcemy otrzymać jedynie po to, aby dowiedzieć się o wykorzystaniu MSDNAA przez jednostkę. Umożliwi to nam pracę nad ulepszeniem programu.
 7. Czy zatrudnieni przez jednostkę mogą korzystać z subskrypcji MSDNAA?
  Tak, mogą instalować i korzystać z MSDNAA w celach niekomercyjnych. Mogą ponadto instalować MSDNAA na swoich komputerach osobistych.