Postępowania awansowe | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Postępowania awansowe

Postępowania wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku.

Postępowania wszczynane po 1 października 2019 roku znajdują się w zakładkach odpowiednich Rad Dyscyplin.

Habilitacje

dr inż. Piotr Chrostowski
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Barbara Wieczorek
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Komisja

dr inż. Ewelina Korol
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Dariusz Kowalski

  Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN   Harmonogram postępowania habilitacyjnego   Komisja

dr inż. Katarzyna Weinerowska-Bords
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Maciej Paprota
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr Justyna Zamorska
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Michał Nitka
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Marek Pszczoła
Wniosek
Autoreferat - PL
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Łukasz Skarżyński
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Ireneusz Marzec
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Mikołaj Miskiewicz
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Jakub Drewnowski
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Katarzyna Kołecka
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Komisja

dr inż. Agnieszka Tuszyńska
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Piotr Jaskuła
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Marcin Kujawa
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Katarzyna Jankowska
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Sylwia Fudala-Książek
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Eliza Kulbat
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Agnieszka Kaczmarczyk
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Rafał Bray
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Tomasz Kolerski
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Dariusz Gąsiorowski
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Michał Wójcik
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Mariusz Żółtowski
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uzasadnienie uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Jerzy Bobiński
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Uzasadnienie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Beata Jaworska-Szulc
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Krzysztof Czerwionka
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Tamara Zalewska
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Andrzej Ambroziak
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Magdalena Robakiewicz
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
Wniosek
Autoreferat PL
Autoreferat EN
Komisja
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 

dr inż. Maciej Niedostatkiewicz
Wniosek
Autoreferat PL
Autoreferat EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Magdalena Gajewska
Autoreferat PL
Autoreferat EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Jan Kozicki
Wniosek
Autoreferat PL
Autoreferat EN
Komisja
Zmiana Komisji
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Adam Szymkiewicz
Wniosek
Autoreferat cz.1
Autoreferat cz.2
Komisja
Zmiana Komisji
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Adam Zofka
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Andrzej Białowiec
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Doktoraty

mgr inż. Anna Pestka

Streszczenie pracy doktorskiej PL Uchwała - recenzje Recenzja 1 pracy doktorskiej Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marcin Krajewski

Streszczenie pracy doktorskiej PL Uchwała - recenzje Recenzja 1 pracy doktorskiej Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska
Streszczenie pracy doktorskiej PL
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Nicole Nawrot
Streszczenie pracy doktorskiej PL
Streszczenie pracy doktorskiej EN
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Magda Kasprzyk
Streszczenie pracy doktorskiej PL
Streszczenie pracy doktorskiej EN
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Dawid Bruski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Natalia Gietka
Streszczenie pracy doktorskiej PL
Streszczenie pracy doktorskiej EN
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Dzmitry Prybytak
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Karol Daliga
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Hussein Ezzi Al – Hazmi
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Monika Zielińska
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Patrycja Mikos-Studnicka
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Patyk Deniziak
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Aleksandra Romanowska
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Jan Suchorzewski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Karol Grębowski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Karolina Matej-Łukowicz
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Magdalena Oziębło
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Dominika Sobotka
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Witold Tisler
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Aleksandra Mariak
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Karolina Fitobór
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Katarzyna Szepietowska
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marcin Żmuda-Trzebiatowski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Beata Zima
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marzena Stosik
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Szymon Mielczarek
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Natalia Lasowicz
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Jacek Lachowicz
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marcin Szczepański
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Jacek Szmagliński
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Karol Daszkiewicz
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Patryk Ziółkowski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Katarzyna Białek-Platova
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Jakub Konkol
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Uchwała - egzaminy
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Małgorzata Gordziej-Zagórowska
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Tomasz Bąkowski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Mateusz Sondej
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Łukasz Smakosz
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Łukasz Mejłun
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Joanna Wachnicka
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Anna Banaś
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Stanisław Kisielewski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Adam Wawrzynowicz
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Sławomir Michalski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Bartosz Sobczyk
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Magdalena Apollo
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Kamila Szwaczkiewicz
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Tomasz Ferenc
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Wojciech Kustra
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Mariusz Jaczewski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Paweł Więcławski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Magdalena Kaszubowska
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Joanna Majtacz
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Krzysztof Żerdzicki
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marcin Kasiak
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marlena Gronowska-Szneler
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Adam Pinkowski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała - recenzje
Recenzja pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej

 

mgr inż. Krzysztof Wąchalski
Streszczenie pracy doktorskiej
Uchwała 1 - recenzje
Uchwała 2 - zmiana recenzentów
Recenzja 1 pracy doktorskiej
Recenzja 2 pracy doktorskiej