Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Czwarty pobór materiału „beach wrack” projekt Contra

W ramach projektu CONTRA, 21 lipca miał miejsce czwarty w tym roku pobór materiału „beach wrack” w celu zasilenia złoża trzcinowego. Pobrano również materiał ze złoża oraz odcieki w celu prowadzenia badań ich jakości w Katedrze Technologii Wody i Ścieków.

Materiał, tak jak poprzednio, zebrano z wód przybrzeżnych plaży w Rzucewie przy użyciu podbieraka. Zgromadzony surowiec wykazywał cechy rozkładu, co może być związane z wysokimi temperaturami panującymi na polskim wybrzeżu.

„Beach wrack” sam bądź wymieszany z kompostem trafił na złoże w identycznych ilościach oraz proporcjach jak w czerwcu. Ilości zarówno odcieków znajdujących się w złożu, jak i tych zebranych po dostarczeniu świeżego materiału, były bardzo niskie. W obu przypadkach wynosiły ok. 300 ml. Takie małe ilości odcieków wynikały prawdopodobnie z wysokich temperatur oraz wykorzystania wody przez trzcinę oraz tego, że złoża zostały zasilone częściowo przefermentowanym materiałem, która odwadnia się gorzej niż „świeży” materiał.

Kolejne działania związane z projektem CONTRA przewiduje się na koniec sierpnia.

Projekt współfinansowany jest z Programu Interreg Baltice Sea Region.

Poniżej kilka zdjęć z lipcowej sesji badawczej.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.