Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Dawni Dziekani

pomianowski.jpg


Prof. zw. dr inż. Karol Pomianowski

Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej

1945-1947
nowacki.jpg


Prof. dr hab. inż. Witold Nowacki

Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej

1947-1949
hummel.jpg


Prof. zw. dr inż. Bogumił Hummel

Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej

1949-1950
bogucki.jpg


Prof. dr inż. Władysław Bogucki

Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej

1950-1952
bogucki.jpg


Prof. dr inż. Władysław Bogucki

Wydział Budownictwa Lądowego

1952-1954
balcerski.jpg


Prof. mgr inż. Wacław Balcerski

Wydział Budownictwa Wodnego

1952-1953
szczygiel.jpg


Prof. zw. dr inż. Juliusz Szczygieł

Wydział Budownictwa Lądowego

1954-1956
pazdro.jpg


Prof. dr Zdzisław Pazdro

Wydział Budownictwa Wodnego

1953-1954
smolenski.jpg


Z-ca prof. mgr inż. Jerzy Smoleński

Wydział Budownictwa Lądowego

1956-1958
karwowski.jpg


Doc. dr inż. Józef Karwowski

Wydział Budownictwa Wodnego

1954-1955
bogucki.jpg


Prof. dr inż. Władysław Bogucki

Wydział Budownictwa Lądowego

1958-1962
michalski.jpg


Prof. mgr inż. Mieczysław Michalski

Wydział Budownictwa Wodnego

1955-1958
kazimierczak.jpg


Prof. mgr inż. Roman Kazimierczak

Wydział Budownictwa Lądowego

1962-1966
szymborski.jpg


Doc. mgr inż. Stanisław Szymborski

Wydział Budownictwa Wodnego

1958-1962
szulczynski.jpg


Prof. dr inż. Tadeusz Szulczyński

Wydział Budownictwa Lądowego

1966-1969
wedzinski.jpg


Doc. mgr inż. Władysław Wędziński

Wydział Budownictwa Wodnego

1962-1964
kazimierczak.jpg


Prof. mgr inż. Roman Kazimierczak

Wydział Budownictwa i Architektury

1969-1971
karwowski.jpg


Prof. dr inż. Józef Karwowski

Wydział Budownictwa Wodnego

1964-1969
szulczynski.jpg


Prof. dr inż. Tadeusz Szulczyński

Wydział Budownictwa Lądowego

1971-1973
dembicki.jpg


Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki

Instytut Hydrotechniki

1971-1975
ziolko.jpg


Doc. dr inż. Jerzy Ziółko

Wydział Budownictwa Lądowego

1973-1975
kozerski.jpg


Doc. dr hab. inż. Bohdan Kozerski

Instytut Hydrotechniki

1975-1978
szczygiel.jpg


Prof. zw. dr inż. Juliusz Szczygieł

Wydział Budownictwa Lądowego

1975-1981

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tejchman-Konarzewski

Instytut Hydrotechniki

1978-1981
wysiatycki.jpg


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki

Wydział Budownictwa Lądowego

1981-1984
kozerski.jpg


Doc. dr hab. inż. Bohdan Kozerski

Instytut Hydrotechniki 1981-1982

Wydział Hyrotechniki

1982-1984
cywinski.jpg


Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Wydział Budownictwa Lądowego

1984-1987

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Tejchman-Konarzewski

Wydział Hydrotechniki

1984-1990
taraszkiewicz.jpg


Doc. dr inż. Czesław Taraszkiewicz

Wydział Budownictwa Lądowego

1987-1993
zurowski.jpg


Prof. dr hab. inż. Adam Żurowski

Wydział Hydrotechniki

1990-1993
cywinski.jpg


Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Wydział Budownictwa Lądowego

1993-1996
topolnicki.jpg


dr hab. inż. Michał Topolnicki, prof. nadzw. PG

Wydział Hydrotechniki

1993-1995

Wydział Inżynierii Środowiska

1995-1996
cywinski.jpg


Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Wydział Budownictwa Lądowego

1996-1999
szymkiewicz.jpg


Prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz

Wydział Inżynierii Środowiska

1996-1999
krystek.jpg


Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, prof. zw. PG

Wydział Inżynierii Lądowej

1999-2004
zadroga.jpg


Prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG

Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska

1999-2004
wilde.jpg


dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. nadzw. PG

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

2004-2008

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.