Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Indywidualne konsultacje z języka angielskiego - 3. edycja

Rozpoczynamy zapisy na indywidualne konsultacje z języka angielskiego dla doktorantów organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.
Formularz zgłoszeniowy >>>

Zapisy do 20.09.2019 r. W konsultacjach mogą uczestniczyć doktoranci, którzy nie brali udziału we wcześniejszych edycjach. 
Planowane jest przeprowadzenie 5-godzinnych konsultacji dla 30 osób. Doktoranci zadecydują czy pomoc lektora wykorzystają do pisania pracy doktorskiej czy opracowania/korekty artykułu naukowego. Konsultacje rozpoczynają się od października br.
Dodatkowe informacje: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego - 3. edycja

Rozpoczynamy zapisy na specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.
Zainteresowanych doktorantów prosimy o wypełnienie Placement Test >>>
Uzyskany wynik Placement test prosimy wpisać do formularza zgłoszeniowego >>>

Zapisy do 20.09.2019 r. W zajęciach mogą uczestniczyć doktoranci, którzy nie brali udziału we wcześniejszych edycjach. 
Planowane jest utworzenie dwóch grup - każda po 15 osób. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (2x po 45 min.) w godzinach popołudniowych od października br.
Dodatkowe informacje: sylwia.sarniak@pg.edu.pl


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.