Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Katedra Technologii Wody i Ścieków WILiŚ bierze udział w projekcie Baltic Beach Wrack – Conversion of a Niusance to a Resource and Asset

 

 

 

 

 

Katedra Technologii Wody i Ścieków WILiŚ wraz z 14 partnerami z 6 krajów nadbałtyckich-Niemiec, Polski, Szwecji, Estonii, Rosji i Danii, bierze udział w projekcie pn. ‟Baltic Beach Wrack – Conversion of a Niusance to a Resource and Asset”, akronim CONTRA. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Magdalena Gajewska, profesor PG.

Dla Morza Bałtyckiego bardzo widocznym  problemem jest tzw. „beach wrack” - materiał organiczny wyrzucany na brzeg, który jest zarówno wskaźnikiem warunków bogatych w składniki odżywcze, jak i źródłem składników odżywczych. Bardzo trudno jednoznacznie zdefiniować, czym jest „beach wrack”. Na podstawie obecnego stanu wiedzy można powiedzieć, że „beach wrack” stanowi mieszaninę roślinności morskiej (trawy morskiej, wodorostów, makroalg), odpadów zwierzęcych (małże, muszle, szczątki zwierząt) oraz odpadów lądowych, które można podzielić na naturalne (drewno, liście, rośliny lądowe) i antropogeniczne (różne zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych, szkła, gumy, papieru i tekstyliów, głównie z gospodarstw domowych).

Usunięcie tego materiału w zrównoważony sposób będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości wody w skali lokalnej. W przeciwieństwie do innych działań na rzecz poprawy jakości wody, które odbywają się często w niezrównoważony sposób nie wykorzystujący potencjału w zakresie gospodarki wodnej, zarządzanie „beach wrack” oferuje możliwość przemiany materiału uciążliwego na zasób, a potem na kapitał.

W ramach działań przewidzianych w projekcie 27 kwietnia 2020 roku zespół badawczy z Politechniki Gdańskiej dokonał zasilenia obiektu modelowego materiałem „beach wrack”. Pobór materiału odbył się z wód przybrzeżnych plaży w Rzucewie.

Zebrano czterdzieści litrów „beach wrack”, którym zasilono cztery kwatery złoża trzcinowego stanowiącego model znajdujący się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie:

1. 10l glonów;
2. 15l glonów;
3. 10l glonów wymieszanych z 10l kompostu;
4. 5l glonów wymieszanych z 5l kompostu.

Dokonano pomiaru prędkości odpływu odcieków przez dwie kwatery złoża zasilone (i) glonami oraz (ii) glonami wymieszanymi z kompostem. W pobranych odciekach wykonano podstawowe oznaczenia jakości. Pobrano również próbki surowego „beach wrack” oraz materiału dostarczonego na złoże jesienią zeszłego roku. 

Następne działania związane z zasileniem złoża oraz badaniami są planowane na koniec maja.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.