Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Kierunki studiów na WILiŚAbsolwenci kierunku Budownictwo znajdują zatrudnienie m.in. przy projektowaniu, wykonawstwie i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie:

konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych (budynki mieszkalne, przemysłowe i użyteczności publicznej, mosty, drogi kołowe i żelazne);

obiektów hydrotechnicznych (budowle piętrzące i elektrownie wodne, drogi wodne, nabrzeża, pirsy, doki, pochylnie, platformy, rurociągi podmorskie);

fundamentów budowli, obiektów geotechnicznych oraz składowisk odpadów stałych;

układów komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

w działach inwestycyjnych przedsiębiorstw przy nadzorze wykonawstwa budowlanego, a także przy organizowaniu oraz kierowaniu procesami wytwarzania elementów prefabrykowanych w specjalistycznych wytwórniach.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów kliknij TUTAJ


Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do pracy związanej z:

projektowaniem i wykonawstwem urządzeń do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (wodociągi i kanalizacja), stacji uzdatniania wody, obiektów oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, sieci ciepłowniczej i wentylacji;

nadzorem i eksploatacją ww. urządzeń;

gospodarką zasobami wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów kliknij TUTAJ


Na kierunku Transport studia kształcić będą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu, mogących pełnić rolę integratorów transportu i realizujących politykę zrównoważonego rozwoju transportu.

W ramach przedmiotów kierunkowych studenci otrzymają wiedzę z zakresu:

planowania rozwoju transportu,

projektowania lądowej infrastruktury transportu,

eksploatacji środków transportu,

modelowania procesów transportowych,

organizacji i zarządzania transportem,

logistyki,

prawa transportowego,

inżynierii ruchu drogowego, kolejowego i wodnego,

technik informacyjnych,

ekonomiki transportu,

bezpieczeństwa transportu,

ochrony środowiska w transporcie,

badań transportowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym kierunku studiów kliknij TUTAJAby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.