Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Komunikat o odroczeniu opłat za studia i zniesieniu opłat za akademiki PG

Władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o przedłużeniu terminu odroczenia opłat za studia do 31 maja 2020 r. Odroczenie obowiązuje też wobec opłat za akademiki dla studentów, którzy nadal je zamieszkują.

 

Wobec sygnałów ze strony społeczności studenckiej Politechniki Gdańskiej, władze uczelni podjęły decyzję o odroczeniu opłat za studia i akademiki do dnia 31 maja 2020 r. W przypadku akademików, odroczenie opłat obowiązuje wyłącznie studentów, którzy nadal je zamieszkują.

W dalszym ciągu zniesiona jest przy tym opłata za pobyt w akademikach wobec studentów, którzy opuścili je na czas okresu ochronnego wprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania PG w stanie epidemii dostępne są pod adresem: https://pg.edu.pl/koronawirus

 

Władze Politechniki Gdańskiej podjęły dwie decyzje istotne dla społeczności studentów PG. Pierwsza odracza opłaty za studia do 30 kwietnia 2020 r., a druga znosi opłaty za akademiki dla studentów, którzy wrócili do swoich miejsc zamieszkania.

 

Wychodząc naprzeciw rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącącej opłat za studia, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o odroczeniu opłat za studia do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Ponadto, władze uczelni podjęły też decyzję o zniesieniu opłat za pobyt w akademikach wobec studentów, którzy opuścili je na czas okresu ochronnego. W sytuacjach, w których studenci wnieśli już opłatę, a jednocześnie opuścili akademik, wystawione zostaną faktury korygujące, bądź opłata zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

Więcej informacji dla studentów korzystających z domów studenckich Politechniki Gdańskiej można znaleźć TUTAJ.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.