Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Letni Obóz Naukowy

W tym roku już po raz szósty Koła Naukowe Studentów WILiŚ PG „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” oraz Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor” we współpracy z Naukowym Kołem Chemików Studentów PG i dzięki uprzejmości Dyrekcji Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zorganizowały Letni Obóz Naukowy, który odbył się w Błękitnej Szkole we Władysławie.

W dniach 6-24 lipca 2020r. uczestnicy obozu prowadzili monitoring wód powierzchniowych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zakres badań obejmował pobór próbek wody w 50 punktach zlokalizowanych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, analizy „in situ” (temperatura, przewodność i pH wody oraz stężenie tlenu rozpuszczonego), analizy mikrobiologiczne (liczna bakterii E. coli, ogólna liczba bakterii, biomasa i wielkość komórek bakteryjnych) oraz analizy chemiczne (zawartość azotu i fosforu, chemiczne zapotrzebowanie na tlen, analiza jonów, ogólny węgiel organiczny). Studenci z „Konfuzora” dodatkowo wykonywali pomiary hydrometryczne rzek Karwianka, Czarna Wda i Piaśnica. Zmierzone zostały prędkość przepływu wody oraz przekrój poprzeczny każdej z rzek, w przynajmniej dwóch punktach pomiarowych, a na tej podstawie określono natężenie przepływu wody.

Przez trzy tygodnie studenci mieli okazję prowadzić prawdziwe badania terenowe oraz poznać uroki codziennej pracy w laboratorium. Jak co roku w Błękitnej Szkole Studenci z Politechniki Gdańskiej ciężko pracowali, aby pozyskać kolejne cenne dane, które posłużą w najbliższym czasie jako podstawa prac inżynierskich, magisterskich, publikacji oraz wystąpień na przeróżnych konferencjach naukowych. Oczywiście nie zabrakło też czasu na plażowanie, wspólne ogniska i wycieczki na Półwysep Helski. Na zakończenie obozu studenci zorganizowali spływ kajakowy, podczas którego również pobrane były próbki wody do analizy.

Zachęcamy do odwiedzenia strony KN „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” https://www.facebook.com/KNSPG.MIS/?__tn__=K-R&eid=ARCa6wT8hpLjaLV2EOl9HmvmbgEgmDfsmW0uj49888tA-T0VMDhoStKbjqCAoGm-L-PUmzITsnq22sam&fref=mentions  oraz KN „Konfuzor” https://www.facebook.com/konfuzor/?__tn__=K-R&eid=ARB7LqkZjiDT5aldaojKa7dlc8v69NMRe2prsKL6pRErokH-KPd3rWkYwizA5qXGTgdMCiZAxbvV75CV&fref=mentions

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.