Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Nowy kierunek - transport

Studia na kierunku Transport są prowadzone wspólnie przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej:

 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
 • Wydział Mechaniczny,
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.
 • Studia są ulokowane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

  Struktura studiów

  (fot. Archiwum)

  Studia inżynierskie będą trwać 7 semestrów, zakończone pracą dyplomową inżynierską. W trakcie studiów inżynierskich studenci otrzymają gruntowne podstawy z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Integralna częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa w wymiarze minimum ośmiu tygodni. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich, a następnie doktoranckich. W perspektywie przewiduje się otwarcie takich studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

  Specjalności

  (fot. Archiwum)

  Studia kształcić będą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu, mogących pełnić rolę integratorów transportu i realizujących politykę zrównoważonego rozwoju transportu. W ramach przedmiotów kierunkowych studenci otrzymają wiedzę z zakresu planowania rozwoju transportu, projektowania lądowej infrastruktury transportu, eksploatacji środków transportu, modelowania procesów transportowych, organizacji i zarządzania transportem, logistyki, prawa transportowego, inżynierii ruchu drogowego, kolejowego i wodnego, technik informacyjnych, ekonomiki transportu, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska w transporcie, badań transportowych.

  Tytuł zawodowy

  (fot. Archiwum)

  Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera transportu i profesjonalnie przygotowanie do pracy w:

 • zarządach transportu,
 • wydziałach transportu (komunikacji) urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miast,
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu,
 • jednostkach studialnych i projektowo-konstrukcyjnych.
 • Rekrutacja

  Rekrutacja na 1 rok studiów odbędzie się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

  Nabór kandydatów: czerwiec-lipiec 2007,

  Rozpoczęcie studiów: 1 października 2007,

  Limit miejsc: 70

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku Transport pobierz prezentację w formacie pdf

  rys. www.pg.gda.pl
  Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.