Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Pracownicy WILiŚ i WM Politechniki Gdańskiej laureatami ogólnopolskiego konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT w dziedzinie Inżynierii Środowiska.

Ogólnopolska Komisja Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nagrodziła rozwiązanie techniczne pn. „Poprawa energochłonności oczyszczalni ścieków w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania” prestiżowym tytułem Mistrza Techniki w dziedzinie Inżynierii Środowiska. Autorami rozwiązania jest zespół w składzie: dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, mgr. inż. Rafał Węglarek, dr inż. Ewa Zaborowska oraz dr inż. Marek Chodnicki. Wręczenie nagrody odbyło się 13 czerwca br. w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który został zwołany wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy (http://szip.org.pl/program/).

W ramach projektu opracowano uniwersalny system sterowania napowietrzaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków. Jego wdrożenie pozwoliło na zmniejszenie energochłonności układów technologicznych przy jednoczesnym uzyskaniu wymaganego efektu ekologicznego i wysokiej  efektywności oczyszczania ścieków. Projekt realizowano w latach 2016-2018 i był on finansowany ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy WFOŚ/D/825/204/2016.

Rozwiązanie to zdobyło również I miejsce w ramach konkursu organizowanego przez Wydawnictwo „Seidel – Przywecki” Sp. z o. o. „Innowacje WOD-KAN 2018” w Kategorii Projekt badawczy (https://wilis.pg.edu.pl/de/news/-/asset_publisher/T1SPh0afhESE/content/innowacje-wod-kan-2018)


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.