Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Procedury postępowania na WILProcedury postępowania na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Aktualno¶ci

ZARZ·DZENIA:
ZESTAWIENIE PROCEDUR POSTĘPOWANIA
na Wydziale Inżynierii L±dowej


L.p.

Nazwa procedury

1

Zawarcie umów

2

Dokonanie zakupu

3

Wynagrodzenia:
- zwiększenie wynagrodzenia
- umowa o dzieło/zlecenie

4

Ubezpieczenie mienia

5

Wyjazd krajowy

6

Wyjazd zagraniczny

 

Gdańsk, 11.12.2002Kierownicy Katedr WIL

Dziekanat WIL

Sekcja Finansowa

Sekcja Zamówień PublicznychDot.: wstrzymania zakupów i zamawiania usług


W zwi±zku z trudn± sytuacj± finansow± Wydziału (deficyt bież±cy przekracza planowany)
zarz±dzam wstrzymanie wszelkich zakupów i zamawiania usług ze ¶rodków budżetowych (D i KW).

 DZIEKAN

/-/ prof. Ryszard Krystek

 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.