Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Projekt Profesor Magdaleny Ruckiej pozytywnie zaopiniowany w konkursie OPUS18!

W dniu 18 maja 2020 r. ogłoszono wyniki 18 konkursu OPUS organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Z radością informujemy, iż pozytywnie zaopiniowano 4 projekty przygotowane przez naukowców Politechniki Gdańskiej, w tym wniosek z naszego wydziału złożony przez prof. dr inż. Magdalenę Rucką.

Celem projektu: ,, Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makro-pęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych” jest wyjaśnienie mechanizmu propagacji i rozpraszania fal sprężystych na poziomie kruszywa oraz ich interakcji z mikro- i makro-pęknięciami w elementach betonowych poddanych monotonicznemu obciążeniu quasi-statycznemu. Badania będą się składać się z dwóch uzupełniających się części: eksperymentalnej i numerycznej. W części doświadczalnej zostanie przeprowadzony kompleksowy program monitorowania rozwoju mikro- i makro-pęknięć w próbkach betonowych za pomocą fal sprężystych. Zostaną zastosowane dwa podejścia wykorzystujące fale sprężyste, tj. technika propagacji fal ultradźwiękowych, w której fala sprężysta jest generowana za pomocą przetwornika piezoelektrycznego przymocowanego do badanego elementu oraz technika emisji akustycznej, w której fala sprężysta jest generowana przez pękanie betonu. Dodatkowo, do obrazowania trójwymiarowej mezostruktury betonu i rozwoju pęknięć, zostanie wykorzystana mikro-tomografia komputerowa. Sprzężone badania doświadczalno-numeryczne pozwolą uzyskać nowy wgląd w propagację fal sprężystych w materiałach niejednorodnych. Zbadany zostanie wpływ mezostruktury betonu na rozpraszanie fal sprężystych. Zdefiniowane zostaną związki między mikro- i makro-pęknięciami a charakterystykami propagujących fal akustycznych i ultradźwiękowych na poziomie kruszywa. Opracowane zostaną nowe algorytmy do wykrywania stref mikro-defektów przed powstaniem widocznych uszkodzeń.

Obecnie na WILiŚ realizowanych jest 14 projektów w ramach NCN (SONATA - 1, OPUS - 7, PRELUDIUM - 2 oraz MINIATURA - 4).


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.