Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Protokoły z posiedzeń komisji konkursowych

1.

Dnia 13.03.2020 r. o godzinie 12:00 w pokoju 211A w budynku nr.20 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przyjęcia jednej osoby na stanowisko typu doktorant(student)-stypendysta dla realizacji grantu badawczego pt." Czynniki wpływające na konkurencyjności zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB - NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu " finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  w Krakowie ,konkurs SONATA 13,nr.umowy projektu UMO-2017/26/D/ST8/00967 z dnia 21.02.2018
W skład komisji konkursowej ,zatwierdzonej przez prof.dr hab inż.Sławomira Milewskiego,Prorektora ds.nauki był następujący:

Przewodniczący (kierownik projektu): dr hab inż.Jakub Drewnowski,prof.uczelni
Członek:prof.dr hab inż Jacek Mąkinia
Członek:dr inż.Przemysław Kowal

W wyniku głosowania komisja konkursowa przyznała stypendium na stanowisku doktorant(student)-stypendysta                                                 
Panu mgr.inż. Hussein Ezzi Mhyoub Al-Hazami

 

2.

Dnia 13.03.2020 r. o godzinie 12:00 w pokoju 211A w budynku nr.20 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przyjęcia dwóch  osób na stanowisko typu magistrant/doktorant (student) stypendysta dla realizacji grantu badawczego pt."Identyfikacja,charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX- nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków " finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  w Krakowie ,konkurs OPUS 14,nr.umowy projektu UMO-2017/27/B/NZ9/01039 z dnia 22.05.2018
W skład komisji konkursowej ,zatwierdzonej przez prof.dr hab inż.Sławomira Milewskiego,Prorektora ds.nauki był następujący:

Przewodniczący (kierownik projektu): prof.dr hab inż. Jacek Mąkinia
Członek:dr inż. Dominika Sobotka
Członek:dr inż.Przemysław Kowal

W wyniku głosowania komisja konkursowa przyznała dwa stypendia na stanowisku typu student-stypendysta
Pani inż. Agacie Gruchale-Węsierskiej oraz
Panu inż Jeremiah Abong'o Otieno

Załączone pliki


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.