Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Specjaliści z WILiŚ mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

W sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 niezbędna jest ścisła współpraca instytucji państwowych i naukowych. Społeczność Naukowa w tak trudnym okresie wspiera władze państwowe i lokalne w jak najefektywniejszej walce z nowym zagrożeniem.

W dniu 24.03.2020 Minister Zdrowia, Pan Profesor Łukasz Szumowski w rozporządzeniu zmieniającym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 491 zarekomendował daleko idące zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego w Polsce. Grono ekspertów, w tym specjaliści z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, wystosowali w dniu 26.03.2020 (po pierwszym dniu obserwacji skutków wprowadzonych zmian) swoje uwagi i zalecenia do Pana Ministra.

Analiza problemu i propozycja rozwiązania

Transport publiczny stanowi bardzo ważny element życia w aglomeracjach miejskich. W obliczu epidemii koronawirusa, zachęca się mieszkańców, żeby zmniejszyli swoją ruchliwość – czyli unikali podróży, które nie są niezbędne. Stąd też liczba osób podróżujących po miastach gwałtownie spadła. Spowodowało to znaczące zmniejszenie zatłoczenia pojazdów transportu publicznego. Żeby jednak zachować bezpieczne odległości pomiędzy podróżującymi w autobusach i tramwajach, wprowadzone zostały ogólnopolskie przepisy ograniczające pojemność pojazdów. Przepisy te uzależniły maksymalną liczbę osób, które mogą przebywać jednocześnie w pojeździe od liczby miejsc siedzących.

Obserwacje efektów pierwszego dnia funkcjonowaniu nowych zasad i związane z nimi problemy zostały zauważone przez naukowców zajmujących się transportem publicznym. Przeprowadzono ogólnopolską debatę a następnie wnioski z tej debaty zostały przekazane Panu Ministrowi.

Najważniejszym wnioskiem jest to, że liczba miejsc w pojeździe stanowi łatwo mierzalny współczynnik, na którym można się oprzeć, ale nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa podróżnym oraz poprawnego funkcjonowania systemów transportu publicznego. W pojazdach autobusowych, w których miejsc siedzących jest bardzo dużo, prowadzi do niezachowania niezbędnych odległości 1-1,5 m pomiędzy osobami. Tymczasem w tramwajach wielkopojemnych, spowodowała drastyczne zmniejszenie dopuszczalnej liczby podróżnych, uniemożliwiając przewiezienie tych osób, które z różnych względów nie są w stanie zrezygnować z podróży.

Stąd też eksperci zarekomendowali uzależnienie liczby podróżnych od powierzchni pojazdu, tak aby każdy z pasażerów mógł korzystać z przynajmniej 2,5 m2 pojazdu. Dzięki temu można umożliwić podróż w tramwajach takiej liczby osób, żeby przy ograniczonych możliwościach przewoźników zachować pełne bezpieczeństwo podróżnych.

Podsumowanie

Środowisko naukowe, pomimo wielu ograniczeń związanych z kryzysowa sytuacją, potrafi pracować szybko i sprawnie. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej od wielu lat współpracują z przewoźnikami oraz organizatorami transportu publicznego w Polsce. W ramach współpracy prowadzą szereg badań związanych z bezpieczeństwem ruchu (w tym tramwajowego i autobusowego). Zdobyte doświadczenia mogą teraz aktywnie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Załączone pliki


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.