Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Sprawozdanie z wycieczki studenckiej do zakładu produkcyjnego firmy Amiblu w Gdańsku

W dniu 14 czerwca 2019 r. studenci I semestru studiów magisterskich na kierunku Budownictwo, uczęszczający na przedmiot Kompozyty Konstrukcyjne pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jacka Chróścielewskiego, dr inż. Agnieszki Sabik oraz dr inż. Łukasza Pyrzowskiego udali się na wycieczkę do firmy Amiblu w Gdańsku. Firma ta specjalizuje się w zakresie rozwiązań dla wody pitnej, nawadniania, odprowadzania ścieków, hydroelektrowni i przemysłu. Jest producentem rur, łączników i kształtek wykonanych z kompozytów GFRP. Siedziba główna Amiblu mieści się w Klagenfurcie, w Austrii. Firma posiada zakłady produkcyjne w Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Rumunii oraz centrum R&D w Norwegii, łącznie zatrudnia blisko 1500 osób.

Grupę po obiekcie oprowadzał przedstawiciel firmy Pan Marek Czapla. Studenci mieli okazję zapoznać się z historią firmy która obecnie łączy trzy podmioty Amiantit Europe wraz z Flowtite Technology i Hobas Europe. Uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzeć produkcję rur metodą ciągłego nawijania włókien (technologia Flowtite) pozwalającą wytwarzać rury o przekroju kołowym oraz metodę helikalnego nawijania włókien (NC Line) do produkcji rur o przekrojach niekołowych stosowanych bardzo często do reliningu starej kanalizacji miejskiej, przepustów i kanałów, które zwykle mają inne niż kołowe przekroje. Rury wykonywane w powyższych technologiach produkowane są z laminatu strukturalnego składającego się z gęsto zbrojonych warstw, między którymi znajduje się zbrojony rdzeń z piasku kwarcowego o dużej gęstości, zapewniający optymalną sztywność przy zginaniu. Grupa została również zaproszona do odwiedzenia laboratorium firmy w którym testowane są materiały przychodzące od dostawców, ustalane receptury dla żywic oraz realizowane próby wytrzymałościowe wykonanych produktów.

Panu Markowi Czapli który zaprosił studentów i opiekunów do firmy Amiblu serdecznie dziękujemy za poświęcenie cennego czasu i umożliwienie zwiedzenia zakładu.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.