Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020!

Znamy już wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020! Kolejna edycja najbardziej prestiżowego rankingu akademickiego w Polsce uplasowała kierunki studiów oferowane przez WILiŚ w pierwszej dziesiątce.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zajął trzecie miejsce z kierunkami geodezja i kartografia (za Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Politechniką Warszawską) oraz inżynieria środowiska (za Politechniką Warszawską i Politechniką Śląska). Czwarte miejsce zajął kierunek budownictwo (za Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską i Politechniką Śląska).
Natomiast transport WILiŚ uplasował się na szóstym miejscu (za Politechniką Warszawską, Akademią Morską w Szczecinie, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Politechniką Śląską) .

Zestawienia stworzono w oparciu o 12 wskaźników zgrupowanych w sześć kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.
Politechnika Gdańska zajęła czwarte miejsce wśród uczelni technicznych (ex equo z Politechniką Łódzką) i ósmą pozycję wśród wszystkich uczelni publicznych w kraju .

Szczegóły dotyczące zestawienia dostępne są na stronie internetowej: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/
 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.