Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Z A P R O S Z E N I E na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Jana Suchorzewskiego

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Jana Suchorzewskiego
w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 12:00 w sali 462 (Gmach Główny, piętro IV).

Temat rozprawy:

„Investigations of size effect in concrete at aggregate level – experiments and calculation results using discrete element method”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. zw. IPPT PAN
Dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. nadzw. PK z Politechniki Krakowskiej

Z rozprawą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.