Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Zajęcia wyjazdowe dla specjalności Technologia i Zarządzanie w Budownictwie

zorganizowane w ramach zajęć prowadzonych w Katedrze Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

W dniu 28.11.2019 r. studenci studiów II stopnia, kierunku budownictwo, specjalności Technologia i Zarządzanie w Budownictwie, pod opieką dr inż. B. Grzyl, prof. PG i dr inż. A. Kristowskiego, prof. PG  uczestniczyli w wycieczkę do Portu Gdańsk. Studenci zapoznali się z robotami budowlanymi polegającymi na kompleksowej przebudowie, rozbudowie i modernizacji Nabrzeża Oliwskiego. Studenci pogłębili swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z realizacją robót hydrotechnicznych, przy których wykorzystywany jest  specjalistyczny sprzęt pływający m.in. żurawie, koparki i palownice ustawione na pontonach. Wykonawcą realizującym inwestycję na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest  konsorcjum firm z Grupy STRABAG, którego liderem jest Strabag Sp. z o.o. Prace budowlane, na nabrzeżu portowym o długości ponad kilometra, rozpoczęły się w styczniu 2019 r., a przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 2020 r. Prace związane z przebudową nabrzeża zostały podzielone na cztery etapy. Dużym wyzwaniem dla Wykonawcy robót jest prowadzenie działań na odcinku czynnego nabrzeża, a tym samym uwzględnienie w harmonogramie robót, potrzeb użytkowników nabrzeża, przy którym dokonywane są przeładunki statków.

W imieniu Studentów dziękujemy Panu mgr inż. Marcinowi Wróblewskiemu - Dyrektorowi Technicznemu Budownictwa Hydrotechnicznego STRABAG Sp. z o.o., za przekazanie cennej wiedzy i poświęcony czas.  


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.